02/03/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s kontroverzní novinkou pro důchodce – konec valorizace výchovného. Tato změna, zakotvená v novele zákona o důchodovém pojištění, postihne zejména ty, kteří získali výchovné za rok 2025 a budou přijímat penzi od roku 2027. Co přesně přináší tato úprava a jaké jsou její nejvýraznější dopady?

Výchovné mimo valorizaci

Změna spočívá v tom, že výchovné k důchodu ve výši 500 Kč za každé vychované dítě nebude od roku 2027 zahrnuto do valorizace u všech vyplácených důchodů. Tato částka, započítávaná do zásluhové procentní části penze, se dosud valorizovala s ohledem na růst spotřebitelských cen. Nová úprava však tuto částku vyjme z procentní části před valorizací a po úpravě se k ní znovu přičte. Tím pádem nedojde k jejímu dalšímu navyšování.

První výrazné dopady se očekávají u penzí přiznaných v roce 2025. Tento krok by měl zabránit zvyšování výchovného již u důchodů, které budou přiznány od roku 2025. Ministerstvo práce a sociálních věcí má ambici, aby úprava byla účinná co nejdříve. Zatím však záleží na tom, zda legislativní proces bude dokončen do konce srpna.

„V tento okamžik je tato dohoda, že ta samotná částka 500 korun se valorizovat nebude… Všem lidem, kterým bylo přiznáno výchovné, a ještě přiznáno bude, zůstane toto výchovné ale do konce jejich životů,“ ujišťuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Návrh také obsahuje ustanovení, které ukončí valorizaci výchovného u všech vyplácených penzí od roku 2027. I když to může nejprve postihnout nově přiznávané penze, v dlouhodobém horizontu zasáhne i ty, které jsou již vypláceny. Zásluhová procentní část důchodu bude valorizována stejným způsobem jako doposud, avšak bez zahrnutí částky výchovného.

Foto: Shutterstock

Snížení výchovného

Pro rodiče s jedním nebo dvěma dětmi má výchovné v roce 2027 klesnout na 300 Kč za dítě, v roce 2028 na 200 Kč a v roce 2029 na 100 Kč. Od roku 2030 by mělo být nahrazeno započítáváním fiktivního výdělku ve výši průměrné mzdy za dobu péče o dítě při výpočtu starobního důchodu. Národní ekonomická rada vlády (NERV) považuje výchovné za nesystémový bonus a navrhovala jeho zrušení. Členové Národní rozpočtové rady (NRR) podporují nahrazení výchovného fiktivní průměrnou mzdou, avšak vyjadřují obavy z komplikovanosti navrhovaného opatření.

Zachovat se má pouze pro rodiče, kteří vychovali tři a více dětí.

Foto: Shutterstock

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x