02/03/2024

V roce 2024 přišlo mnoho změn v oblasti sociálního pojištění. S rostoucí průměrnou hrubou mzdou se od ledna zvyšují i pojistné částky na sociální zabezpečení. Kromě navýšení průměrné mzdy, která je klíčová pro stanovení záloh, dochází v rámci vládního konsolidačního balíčku k dalším změnám, jež postihují minimální zálohy a odvody. Nově platí, že od poloviny roku 2024 se odvody rozšíří i na dohodáře. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné budou nově zatíženi nemocenským pojištěním.

Velké změny v rodičovském příspěvku a valorizaci důchodu

Rodiče nově dostávají vyšší rodičovský příspěvek, který stoupá z předchozích 300 tisíc korun na nynějších 350 tisíc korun. Pro rodiče dvojčat či vícerčat se tato dávka zvyšuje ze 450 tisíc korun na 525 tisíc korun. S tím však souvisí i omezení – maximální doba pobírání rodičovského příspěvku se zkracuje z původních čtyř let na nynější tři roky od věku dítěte.

Všechny druhy důchodů vzrostly od ledna 2024 o 360 Kč na 4 400 Kč měsíčně. Předčasný starobní důchod má nová pravidla, s maximální dobou předčasnosti omezenou na tři roky a potřebnou dobu pojištění prodlouženou z 35 na 40 let.

Navýšení vyměřovacího základu

Jednou z hlavních úprav je zvýšení minimálního vyměřovacího základu o 5 procent ročně až do roku 2026. Tato změna má přinést postupné zvýšení na 40 procent průměrné mzdy. Už v roce 2024 se základ zvýší z 25 % na 30 %, což povede k nárůstu odvodů. Pro OSVČ s vedlejší činností se základ zvedne z 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Odvody

Zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění měla být uhrazena do 8. února 2024 a představuje o 246 korun měsíčně více, než loni. Co se týče sociálního pojištění, nové odvody můžete začít platit až po odevzdání přehledů o příjmech a výdajích.

OSVČ, které začínají podnikat nebo jejichž roční hrubý zisk nepřesáhne dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy, platí nejnižší možnou zálohu. V roce 2024 bude průměrná mzda 43 967 korun. Při platbě minimální zálohy se výpočet odvíjí od 13,5% poloviny průměrné mzdy pro zdravotní pojištění a 29,2% čtvrtiny průměrné mzdy pro sociální pojištění.

Minimální zálohy u odvodů pro ČSSZ se v roce 2024 zvýší na 3 852 korun, což je o 908 korun měsíčně více než v předchozím roce. U zdravotního pojištění narostou minimální zálohy na 2 968 korun, což znamená zvýšení o 246 korun oproti předešlému období.

Paušální daň v prvním pásmu pro OSVČ s ročním příjmem do dvou milionů korun se v roce 2024 zvýšila z 6 208 korun na 7 498 korun měsíčně. Paušální odvod zahrnuje minimální částku zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 korun měsíčně.

Foto: Shutterstock

Snaha o přizpůsobení

Zvýšení minimálního vyměřovacího základu a odvodů odráží snahu přizpůsobit sociální a zdravotní pojištění aktuálním ekonomickým podmínkám. Podnikatelé by měli věnovat pozornost těmto změnám a včas přizpůsobit své finanční plány novým podmínkám.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, CSSZ

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x