04/03/2024

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která přináší zásadní změny v systému podpory nezaměstnanosti. Tento krok je reakcí na dlouhodobě nízkou nezaměstnanost v České republice, která patří mezi nejnižší v Evropské unii, a na výzvy firem, které čelí nedostatku pracovních sil. Vláda, reagující na tyto výzvy, zvýšila kvóty pro kvalifikované zahraniční pracovníky, což je významný krok k udržení konkurenceschopnosti českých firem.

Co se mění v pravidlech?

Pro chronickým nezaměstnané stále obtížnější se opakovaně vracet na Úřad práce pro podporu. Nově se mohou zaregistrovat maximálně 2× do roka, což znamená, že lidé, kteří opouštějí práci z vlastní vůle nebo se často vrací pro podporu, se setkají s přísnějšími pravidly.

Délka a výše podpory

Délka podpory zůstává stejná a závisí na věku žadatele:

  • 5 měsíců pro osoby do 50 let,
  • 8 měsíců pro osoby ve věku 50-55 let,
  • 11 měsíců pro osoby nad 55 let.

Výše podpory se nyní počítá takto:

  • První dva měsíce činí 65 % průměrného čistého výdělku,
  • následující dva měsíce 50 %,
  • a pak 45 % průměrného čistého příjmu.

Nové podmínky pro opětovné získání podpory

Nově, pokud uchazeč vyčerpá podpůrčí dobu a získá novou práci, musí uplynout nejméně 6 měsíců, než může opět požádat o podporu v nezaměstnanosti. Tato změna je zaměřena na eliminaci zneužívání systému a podporu aktivního hledání zaměstnání.

Co se mění v případě odstupného?

Dříve, pokud zaměstnavatel nevyplatil odstupné, suploval to Úřad práce. Od roku 2024 se toto mění. Nyní, pokud vám zaměstnavatel odstupné nevyplatí, bude nutné se obrátit na soud.

Přivýdělek během nezaměstnanosti

Pokud pobíráte podporu, nesmíte si přivydělávat. Po ukončení podpůrčí doby je možný přivýdělek, ale jeho výše je limitována na 50 % hrubé minimální mzdy.

Jak to ovlivní váš důchod?

Doba, po kterou pobíráte podporu, se započítává pro výpočet důchodu jako vyloučená doba, což má pozitivní vliv na výpočet budoucího důchodu.

Foto: Freepik

Co to znamená pro jednotlivce?

Pro občany, kteří mohou být v budoucnu zasaženi nezaměstnaností, je důležité si uvědomit, že nová pravidla přinášejí přísnější podmínky pro opětovné získání podpory v nezaměstnanosti. Toto zpřísnění vyžaduje větší důraz na dlouhodobější pracovní angažmá a snahu o setrvání v zaměstnání. Je důležité se připravit na možný scénář, kdy bude třeba hledat práci aktivně a rychleji, než tomu bylo v minulosti.

Jaké jsou dopady na trh práce?

Změny v systému podpory v nezaměstnanosti mohou mít širší dopady na trh práce. Je pravděpodobné, že se zvýší počet aktivních uchazečů o práci, což může vést ke zvýšení konkurence na trhu. Pro zaměstnavatele to může znamenat širší výběr kandidátů, zatímco pro zaměstnance to může představovat větší tlak na rozvoj dovedností a zlepšení kvalifikace.

Výzva pro celou společnost

Tyto změny vyžadují od všech stran – vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců – větší flexibilitu a přizpůsobení se novým podmínkám. Je to výzva k vybudování odolnějšího a dynamičtějšího pracovního prostředí, které je schopné reagovat na měnící se ekonomické a sociální podmínky.

Změny v podpoře v nezaměstnanosti představují důležitý krok k podpoře stabilního pracovního trhu v České republice. Je důležité, aby se občané připravili na tyto změny a využili je jako příležitost k posílení své pracovní pozice a kariérního růstu.

Foto: Shutterstock, zdroj: Hofmann-personal, MPSV

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x