23/05/2024

Tepelná čerpadla se v posledních letech těší velké oblibě jako ekologická alternativa k tradičním způsobům vytápění. Zdá se však, že jejich skutečný dopad na životní prostředí není tak bezproblémový, jak se dosud prezentovalo. Data z Německa, zveřejněná Federální asociací tepelných čerpadel (BWP), ukazují, že více než 90 % tepelných čerpadel obsahuje škodlivé F-plyny, které chce Evropská unie v budoucnu zakázat.

Skrytá hrozba pro klima

F-plyny, neboli fluorované uhlovodíky, jsou běžnou součástí chladicích systémů, včetně tepelných čerpadel. I když se jedná o efektivní chladicí médium, F-plyny představují značné riziko pro životní prostředí. Při úniku do atmosféry se stávají mocnými skleníkovými plyny s globálním oteplovacím potenciálem (GWP) mnohonásobně vyšším než CO2. To znamená, že i malé množství F-plynů může mít devastující vliv na globální oteplování.

Alarmující zjištění

Podle BWP více než 90 % tepelných čerpadel v Německu obsahuje F-plyny. To představuje obrovský problém, jelikož starší zařízení s F-plyny, instalovaná před více než deseti lety, budou postupně dosahovat konce své životnosti. S únikem F-plynů ze stárnoucích čerpadel se tak do atmosféry uvolní značné množství emisí, které dále zhorší globální oteplování.

Nutný krok pro ochranu klimatu a udržitelné budoucnosti

Vzhledem k závažným rizikům F-plynů pro životní prostředí schválil Evropský parlament nová opatření, která povedou k postupnému omezení a následnému úplnému zákazu těchto látek. Je to nezbytný krok k ochraně klimatu a zmírnění globálního oteplování.

Výrobci tepelných čerpadel aktivně hledají alternativy k F-plynům. Existují již chladiva s nižším GWP, která představují menší hrozbu pro klima. Přechod na tyto alternativy je nezbytný pro dosažení skutečně ekologického vytápění s tepelnými čerpadly.

Foto: Shutterstock

Závěr a doporučení

Data z Německa ukazují, že tepelná čerpadla s F-plyny představují skrytou hrozbu pro životní prostředí. Je nutné urychleně urychlit přechod na ekologické alternativy, abychom zajistili udržitelnou budoucnost a chránili klima před devastujícími dopady F-plynů.

Informujte se o typu chladiva v tepelném čerpadle, které zvažujete. Volte tepelná čerpadla s chladivy s nízkým GWP. Podporujte výrobce, kteří se aktivně zabývají vývojem ekologických alternativ k F-plynům.

Foto: Shutterstock, zdroj: Europarl.europa, Faz.net

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *