04/03/2024

V době, kdy technologie umělé inteligence (AI) nabývají na síle, čelí univerzity po celém světě novým výzvám. Jednou z prvních reakcí na tento trend se stala Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, která se rozhodla od příštího akademického roku nahradit bakalářské práce praktickými projekty. Tento krok je reakcí na rostoucí schopnost AI generovat obsah, který je těžko odlišitelný od lidského.

Nová éra ve vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze se stává průkopníkem ve změně akademických standardů. Děkan Jiří Hnilica vysvětluje, že vzhledem k obtížnosti odhalení použití AI v bakalářských pracích je vhodné přejít na projekty, kde je autorství studentů zřejmější. Tento krok vyvolává diskusi o budoucnosti akademického psaní a o tom, jak se vysoké školy mohou adaptovat na nové technologické trendy.

Nové formy závěrečných prací

Studenti FPH VŠE budou nyní realizovat bakalářské projekty, jako jsou studijní stáže v zahraničí, účast na výzkumných projektech nebo podnikatelské iniciativy. Tyto praktické projekty nejenže poskytují reálnou hodnotu, ale také snižují riziko zneužití AI. Tento přístup může sloužit jako model pro další vysoké školy, které hledají způsoby, jak zachovat integritu akademické práce.

Detekce AI a budoucí strategie

Přestože některé školy, jako je Masarykova univerzita v Brně, uvažovaly o zavedení systémů pro detekci AI, metodik výukových inovací Jakub Havlíček uznává, že stávající aplikace pro detekci AI jsou nedostačující. Namísto spoléhání na tyto nástroje se zdá, že vzdělávací instituce hledají jiné způsoby, jak se vypořádat s výzvami, které AI přináší.

AI v akademickém prostředí

Vysoké školy se snaží najít rovnováhu mezi využíváním AI a zachováním akademické integrity. Zatímco některé fakulty, jako je Fakulta informatiky a statistiky na VŠE, diskutují o potenciálních změnách v závěrečných pracích, jiné, jako Anglo-americká vysoká škola, zvažují jiné formy hodnocení, které lépe odrážejí dovednosti studentů.

Otázka, zda čeští studenti mají důvod k oslavě zrušení bakalářských prací kvůli umělé inteligenci, se nese v komplexním a mnohovrstevném kontextu. Na jedné straně může být zrušení tradičních bakalářských prací vnímáno jako odlehčení zátěže, jelikož psaní rozsáhlé akademické práce může být pro mnohé studenty stresující a časově náročné. V tomto ohledu by mohli někteří studenti tento krok vnímat jako pozitivní změnu.

Foto: Shutterstock

Příležitosti a výzvy

Na druhé straně je důležité zvážit, co bakalářská práce představuje ve vzdělávacím procesu. Psaní bakalářské práce vyžaduje hluboké pochopení daného předmětu, schopnost samostatného výzkumu, analytické myšlení a rozvoj akademických psacích dovedností. Zrušení bakalářských prací a jejich nahrazení jinými formami hodnocení, jako jsou projekty nebo praktické stáže, může přinést jiný druh výukové zkušenosti, která může být více zaměřena na praktické dovednosti než na akademický výzkum.

Tato změna také odráží širší výzvy, kterým čelí vzdělávací systém v éře umělé inteligence. Zatímco umělá inteligence může poskytovat nástroje pro efektivnější a přizpůsobenější vzdělávání, zároveň klade otázky o akademické poctivosti a původnosti práce. Jak se školy a univerzity adaptují na tyto změny, je důležité, aby se zároveň udržovala vysoká kvalita a integrita vzdělávání.

V konečném důsledku zda mají čeští studenti důvod k oslavě, závisí na individuálním vnímání hodnoty tradičních akademických prací a na tom, jak vnímají přínosy a výzvy spojené s rostoucím vlivem umělé inteligence ve vzdělávání.

Foto: Shutterstock, zdroj: CT24, Lidovky

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x