16/07/2024

Stavebnictví v České republice se dlouhodobě potýká s řadou problémů. Těmi jsou dlouhé a nevyzpytatelné stavební řízení, nedostatek kvalifikovaných odborníků a množství administrativních překážek. Tyto faktory brzdí rozvoj stavebnictví a negativně ovlivňují hospodářský růst země. Nicméně 12. dubna 2023, byla novela stavebního zákona schválena sněmovnou s 161 hlasy napříč stranami. Novelou se mění zákon, který byl prosazen v roce 2021 tehdejší ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Cílem novely je zajistit rychlé, jednoduché a transparentní stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“.

V této zprávě se podíváme na hlavní změny, které novela stavebního zákona přináší, a to včetně toho, jaký bude mít vliv na stavebnictví v České republice.

Rychlejší a efektivnější stavební řízení

Jedním z hlavních cílů novely stavebního zákona je zjednodušení a urychlení stavebního řízení. Novela stanoví pevné lhůty pro vydání stavebního povolení, a to pro stavbu rodinného domu v rekordních 30 dnech. Pro složitější stavební projekty, jako jsou elektrárny a dálnice, do 120 dní. Tyto stanovené lhůty budou stavebním úřadům stanoveny a tím pádem bude mít stavebník jistotu, kdy může s výstavbou začít.

Zároveň novela zjednodušuje proces při pořizování stavebního povolení. Veškerá potřebná dokumentace bude sbírána v rámci jednoho stavebního řízení. Bude sdílena mezi všemi úřady zapojenými do procesu. To znamená, že stavebník nebude muset opakovaně podávat stejné dokumenty na různých úřadech.

Rozhodování o nových stavbách v místě vzniku

Další významnou změnou, kterou novela přináší, je zachování stavebních úřadů v městech a obcích. Novela se nesnaží zavést nový nadřazený stavební úřad, ale naopak zdůrazňuje důležitost rozhodování o nových stavbách v místě vzniku. Místní úředníci mají větší povědomí o místních podmínkách, specifikách a souvislostech, a proto jsou nejlepšími kandidáty k řešení místních stavebních řízení.

Novela přináší digitalizaci celého procesu stavebního řízení. 

Místní úředníci budou moci využívat moderní technologie, jako jsou digitální podpis, digitální archivace a další, které usnadní a urychlí proces schvalování staveb. Digitalizace také umožní jednodušší a rychlejší komunikaci mezi stavebními úřady a stavebníky.

Foto: Shutterstock

Zelená infrastruktura a boj s klimatickou změnou

Novela stavebního zákona není zaměřena pouze na zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, ale také na podporu kroků brzdících klimatické změny a boje s energetickou krizí. Usnadňuje pořizování solárních panelů nebo nových elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Tyto projekty mohou být rychleji a jednodušeji schváleny, což pomůže snížit závislost na fosilních palivech a posunout se směrem k udržitelnému rozvoji.

Další významnou změnou je podpora zelené infrastruktury. Novela umožňuje samosprávám realizovat zelené plochy, jako jsou parky, veřejná zeleň a vodní plochy, snadněji a efektivněji. Tento krok pomůže zlepšit kvalitu života obyvatel a zlepšit ekologickou situaci v městech a obcích.

Novela stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, přináší řadu pozitivních změn

Ty pomohou zjednodušit a zrychlit stavební řízení v České republice. Tyto změny budou mít pozitivní dopad nejen na stavební průmysl, ale také na kvalitu života obyvatel a na boj s klimatickou změnou.

Celkově lze novou novelu stavebního zákona považovat za pozitivní krok vpřed v oblasti stavebnictví v České republice. Zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, digitalizace procesu a podpora udržitelného rozvoje jsou důležitými faktory, které pomohou rozvoji stavebnictví a zlepšení kvality života v České republice. Novela má být plně účinná od července 2024, s výjimkou vyhrazených staveb, pro které bude účinná již od 1. ledna 2024.

Foto: Shutterstock, zdroj: Penize, PSP, Zakonyprolidi