19/06/2024

Návrh Národní ekonomické rady vlády na opětovné zavedení karenční doby rozděluje odbornou veřejnost. Karenční doba, kdy zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci nemocenskou, byla zrušena v létě roku 2019, ale nyní se opět hovoří o jejím návratu.

Co je karenční doba a proč byla zavedena?

Karenční doba spočívá v tom, že zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci náhradu mzdy za první tři dny nemoci. Tento systém byl zaveden jako opatření proti zneužívání dočasné pracovní neschopnosti.

Proč se znovu hovoří o karenční době?

Národní ekonomická rada vlády navrhuje návrat karenční doby jako řešení pro úspory ve veřejných rozpočtech. Karenční doba by měla snížit náklady zaměstnavatelů a zároveň zvýšit pojistné. Rada také uvádí, že zavedení karenční doby v minulosti výrazně snižovalo počet krátkodobých absencí z důvodu nemoci.

Stojí hospodářská komora za karenční dobou?

Ano, Hospodářská komora je pro návrat karenční doby. Mluvčí komory, Miroslav Diro, uvádí, že i když existuje mnoho poctivých zaměstnanců, je také velké množství lidí, kteří systém zneužívají. Po zrušení karenční doby se podle něj opět objevila vysoká krátkodobá nemocnost.

Názory na karenční dobu se liší

Rozhodnutí o návratu karenční doby není jednoduché a rozhodně bude mít vliv na mnoho stran. Z jedné strany může představovat úspory pro veřejné rozpočty a zamezení zneužívání pojistného systému. Z druhé strany může vést k tomu, že lidé budou chodit do práce nemocní a riskovat své zdraví i zdraví svých kolegů.

Zdroj: Twitter

Odbory proti karenční době

Odbory se proti návratu karenční doby staví a argumentují, že by to vedlo k tomu, že lidé budou chodit do práce nemocní a ohrozovat tak své zdraví i zdraví svých kolegů. Tyto obavy nejsou neopodstatněné, protože nemocní zaměstnanci mohou nakazit své kolegy a tím ohrozit jejich zdraví.

Ekonomové a experti na řízení lidských zdrojů se také liší v názoru na karenční dobu. Z ekonomického hlediska může být karenční doba úsporná pro veřejné rozpočty, ale z pohledu bezpečnosti práce a hygieny může vést k nárůstu nemocí mezi zaměstnanci.

Výhody a nevýhody karenční doby

Karenční doba má své výhody i nevýhody. Z hlediska úspor ve veřejných rozpočtech a zamezení zneužívání pojistného systému je karenční doba prospěšná. Z druhé strany ale může vést k nárůstu nemocí mezi zaměstnanci a ohrozit tak jejich zdraví i zdraví jejich kolegů.

Závěrečný verdikt

Rozhodnutí o návratu karenční doby je složité a bude mít vliv na mnoho stran. Je třeba vzít v úvahu jak ekonomické aspekty, tak i bezpečnost práce a hygienu. Je důležité najít rovnováhu mezi úsporami a zdravím zaměstnanců, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího řešení.

Foto: Shutterstock, zdroj: Lidovky, ČeskýRozhlas