19/07/2024

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připouští, že doba řízení přiznání důchodu se prodloužila na průměrných 99 dnů, tedy o 9 dní déle než zákonná lhůta. Jak se vyrovnat s nejistotou a zpožděním? V následujícím článku se podíváme na hlavní důvody tohoto zpoždění a jak se s ním vypořádat.

Příčiny zpoždění: Vysoký počet žádostí o předčasný důchod

Hlavním důvodem zpoždění je vysoký počet žádostí o předčasný důchod, které se podaly v závěru roku 2022. Tehdy seniory k podání žádosti vyzývalo samo ministerstvo práce a sociálních věcí. V důsledku toho musí ČSSZ zpracovat více než dvojnásobek žádostí ve srovnání se stejným obdobím roku 2021.

Jak se ČSSZ vyrovnává se zvýšenou zátěží?

Úřad přijal organizačně personální opatření za účelem posílení personálních kapacit pro rozhodování o dávkách důchodového pojištění. Avšak zlepšení se projeví s určitým časovým zpožděním, neboť se jedná o specializovanou činnost vyžadující detailní zaškolení. V březnu 2023 bylo zpracováno více než 22 tisíc žádostí, zatímco v únoru to bylo 15 tisíc žádostí.

Co dělat, když čekáte na rozhodnutí o důchodu?

Pokud uplynulo více než 90 dní od podání žádosti a stále neobdrželi žadatelé rozhodnutí, ČSSZ doporučuje urgenci, zejména pokud žadatel požaduje i výplatu důchodu. Tyto žádosti budou zpracovány přednostně. Lidem, kteří se do důchodu chystají v letošním roce, pak ČSSZ doporučuje podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem, což by mělo zajistit plynulý přechod k finančnímu zabezpečení.

Foto: Shutterstock

Vytrvejte a buďte trpěliví

ČSSZ se omlouvá za případné komplikace spojené s dlouhou dobou řízení a ujišťuje, že její zaměstnanci dělají maximum, aby se situace co nejdříve stabilizovala. Stabilizaci lze očekávat do konce prvního pololetí roku 2023. Je třeba počítat také se zátěží spojenou s další mimořádnou valorizací, která se dotkne všech 2,8 milionu příjemců důchodu.

Rady pro ty, kteří čekají na důchod

  1. Buďte trpěliví: Situace je výjimečná a ČSSZ se snaží zpracovat žádosti co nejrychleji.
  2. Urgujte svou žádost: Pokud uplynulo více než 90 dní od podání žádosti a stále neobdrželi žadatelé rozhodnutí, ČSSZ doporučuje urgenci, zejména pokud žadatel požaduje i výplatu důchodu.
  3. Plánujte dopředu: Lidem, kteří se do důchodu chystají v letošním roce, ČSSZ doporučuje podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem, což by mělo zajistit plynulý přechod k finančnímu zabezpečení.

Situace je nepochybně náročná pro všechny strany, ale je důležité zůstat pozitivní a trpělivý. Věřme, že úřady udělají vše pro co nejrychlejší zpracování žádostí a vyřešení této situace.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, cssz.cz/-/aktualni-situace, Penize