16/07/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí již v minulém roce před prázdninami přišlo s návrhem novely, která měla přinést nejen zvýšení příspěvku pro lidi s nejnižším stupněm závislosti, ale také zavedení pravidelné valorizace příspěvků na péči, podobně jako u penzí. Novela také plánovala zjednodušení procesu přiznávání příspěvků, který byl dosud komplikovaný a často trval delší dobu, než by si žadatelé přáli. Bohužel tato novela neprošla jednáním vlády ani poslanců.

Valorizace dávky bez novelizace

Ministr práce Marian Jurečka nyní znovu plánuje prosadit valorizační mechanismus, aby bylo možné měnit výši příspěvků bez nutnosti častých novelizací zákona. Tento krok by mohl přinést větší jistotu pro příjemce příspěku na péči a umožnit pružnější reakci na jejich potřeby.

Není to však jediná změna, na kterou by se mohou lidé těšit. Ministerstvo práce plánuje zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči. Tento doplatek by byl určen pro ty příjemce příspěvku na péči, u kterých je stávající výše nedostatečná. Podoba tohoto doplatku je aktuálně ve fázi finalizace.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, která se poskytuje lidem s dlouhodobě omezenou soběstačností kvůli zdravotnímu stavu. Cílem této dávky je pomoci lidem s nezvladatelnými základními životními potřebami, a to buď poskytnutím sociálních služeb nebo finanční podporou, kterou mohou použít na profesionální péči nebo podporu blízkých osob, kteří o ně pečují.

Rostoucí náklady i potřeby

Příspěvek na péči existuje od roku 2007 a od té doby se jeho náklady neustále zvyšují. V červenci roku 2013 dosáhly částky vyplacené na tento účel 1,6 miliardy korun. Po pěti letech, v červenci 2018, to bylo již přes 2,1 miliardy korun. Letos v červenci částky dosáhly přes 3,14 miliardy korun. Za celý loňský rok bylo vyplaceno 36,376 miliardy korun na příspěvku na péči.

Plánované zvýšení příspěvku by mohlo přinést více financí do této oblasti, která se potýká s rostoucím počtem příjemců a stále se zvyšujícími náklady. To by mohlo zlepšit kvalitu života těch, kteří jsou závislí na této formě pomoci.

Ministr práce Marian Jurečka zdůrazňuje, že je třeba jednat rychle, aby se změny stihly provést nejpozději do poloviny roku 2024.

Foto: Shutterstock

Doplatek k příspěvku na péči

Objevují plány na zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči, který by mohl poskytovat ještě více pomoci pro ty, jimž příspěvek na péči nestačí. Podrobnosti o této dávce budou upřesněny v průběhu dalšího vyjednávání a přípravy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak snaží reagovat na rostoucí potřeby obyvatelstva a zajistit, že lidé, kteří potřebují péči a podporu, budou mít dostatečný přístup k těmto důležitým sociálním dávkám.

Nyní zbývá dohlédnout na to, jak bude nový systém příspěvků implementován a jaký bude mít dopad na ty, kteří ho potřebují.

Foto: Shutterstock, zdroj: Zakonyprolidi, MPSV, Uradprace

1 názor u článku “Příspěvek na péči se zvýší. Využít můžete i novou speciální dávku

  1. Výsledkem tohoto sdělení Jurečky je, že se příspěvek na péči zase posouvá až na příští rok. Už se měl dávno vyššími částkami vyplácet. Článek je vydán proto, že jeho sliby k novému roku 2024 se neuskuteční. Neskutečné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *