04/03/2024

V roce 2024 se očekávají změny v nároku na příspěvek na bydlení, který je jednou z klíčových sociálních dávek. Končí mimořádné navýšení normativních nákladů z roku 2022, které bylo zavedeno na základě vysokých cen za energie. S klesajícími normativními náklady o něho přijde mnoho domácností.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Na příspěvek na bydlení má nárok každá domácnost, která vydá na bydlení více než 30 % svého příjmu. Stát poskytuje peníze právě na část, která přesahuje tuto hranici. Domácností se rozumí lidé, kteří žijí v nájemním bytě, družstevním bytě nebo vlastním domě. I obyvatelé chat nebo chalup mohou mít nárok, pokud splňují určené podmínky pro celoroční obývání.

Co se počítá do nákladů na bydlení?

Náklady na bydlení hrají klíčovou roli při posuzování nároku na příspěvek na bydlení. Tyto náklady se skládají z reálných a normativních nákladů, jejichž výše je stanovena zákonem. Obecně zahrnují nájemné u nájemních bytů a srovnatelné náklady u družstevních a vlastních bytů. Do celkových nákladů se započítávají také výdaje za plyn, elektřinu, teplou vodu a další služby, včetně provozu výtahu, úklidu společných prostor, odvozu odpadu a vybavení bytu.

Při žádosti o příspěvek na bydlení je nezbytné rozepsat všechny náklady na bydlení na jednotlivé položky a prokázat je podrobným rozpisem. Náklady, které jsou placeny formou záloh, musí být pravidelně zúčtovány nejvýše jednou za 12 měsíců. Částky záloh a doplatků lze započítat i v případě, že se týkají období delšího než jedno kalendářní čtvrtletí. Přeplatek v tomto období automaticky snižuje náklady na bydlení.

Normativní měsíční náklady nájemních bytů od ledna 1. 1. 2024 podle počtu obyvatel činí:

Počet osob v rodiněPraha a Brnovíce než 70 000 obyv.do 69 999 obyv.
1 nebo 216 729 Kč14 197 Kč13 737 Kč
319 212 Kč15 900 Kč15 299 Kč
4 a více23 195 Kč19 202 Kč18 477 Kč
Zdroj: e15

Jaké příjmy se započítávají?

Započítávají se čisté příjmy všech členů domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Kromě běžných příjmů se do příjmů počítají i různé dávky, včetně důchodů, výživného, rodičovského příspěvku a dalších. Příjem se nezapočítává z nezaopatřených dětí.

Kdo je členem domácnosti? Jedná se například i o přátelé či sourozence, pod podmínkou, že všichni společně užívají jeden byt. Ti, kteří v bytě trvale nežijí a nehradí společně náklady, se mezi posuzované členy rodiny nezapočítávají, bez ohledu na to, zda jsou pokrevními příbuznými. Pokud rodiče žádají o příspěvek na bydlení a jejich zletilé dítě žije samostatně, potomek se do rozhodného příjmu domácnosti nezapočítává.

Kdo přijde o příspěvek na bydlení

V posledních letech rapidně roste počet příjemců příspěvku na bydlení, což je způsobeno zvýšenou potřebou a větší informovaností veřejnosti. Nicméně od roku 2024 bude počet příjemců klesat, protože navýšení normativních nákladů bylo omezeno a skončilo s rokem 2023. Podle ministerstva práce a sociálních věcí však o příspěvek přijde pouze zhruba jedno procento domácností.

Foto: Shutterstock

Jak žádat a co je potřeba prokázat

Od prosince 2023 lze žádat o příspěvek elektronicky prostřednictvím klientské zóny Jenda (Jednoduše na dávky). Je nezbytné mít datovou schránku nebo některý z identifikačních průkazů. Přestože proces může být náročný, elektronická žádost by měla zjednodušit celý postup.

Finální výše příspěvku na bydlení se odvíjí od několika faktorů, včetně příjmů rodiny, výdajů za bydlení (normativní či reálné), počtu posuzovaných osob a místa bydliště. Konečná výše příspěvku činí rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (v Praze 0,35), vždy za kalendářní měsíc.

Závěrem

Příspěvek na bydlení je důležitou sociální dávkou, která pomáhá domácnostem s náklady na bydlení. V roce 2024 se však očekává mírný pokles počtu příjemců kvůli omezení normativních nákladů. Elektronický způsob žádosti by měl usnadnit proces, ačkoliv je stále nutné dodržet všechny formality a dokumentaci. Přestože se může počet příjemců mírně snížit, příspěvek na bydlení zůstává klíčovým prvkem podpory pro mnoho domácností v České republice.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x