04/03/2024

Od 1. ledna 2024 vstoupí v platnost několik nových dopravních značek, které přináší aktualizace v rámci schválené novely zákona o silničním provozu. Ministerstvo dopravy sdělilo, že tyto změny vycházejí z aktuálních trendů ve vývoji silničního provozu a zkušeností z praxe.

Sdílená zóna

Jednou z klíčových novinek je zavedení dopravní značky IZ 10a s označením “Sdílená zóna”. Tato značka identifikuje oblast, kde platí speciální pravidla pro silniční provoz. Sdílené zóny jsou určeny pro všechny účastníky silničního provozu a mají za cíl zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy. Tramvaje mají vždy přednost a chodci s cyklisty mohou využívat celou šířku komunikace. Rychlost vozidel ve sdílené zóně je omezena na 20 km/h, a parkování je povoleno pouze na označených místech.

Na výše uvedenou značku navazuje nová dopravní značka IZ 10b, která označuje konec sdílené zóny. Tato změna přináší dopravně urbanistické řešení pro centra měst a obcí, které má za cíl optimalizovat veřejný prostor a zároveň zklidnit dopravu.

Park and drive

Nově zavedená dopravní značka IP 30f označuje parkoviště typu “Park & Drive” (P+D). Tato parkoviště jsou určena pro řidiče, kteří chtějí zaparkovat a pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Koncept P+D již úspěšně funguje v několika evropských zemích.

Bezpečný odstup

Ministerstvo provedlo úpravu vizuální podoby dopravní značky IP 32 s označením “Bezpečný odstup”. Nová podoba zahrnuje mnemotechnickou pomůcku s dvěma šipkami mezi dvěma auty, připomínající minimální bezpečný odstup při nejvyšší dovolené rychlosti.

Servisní místo pro obytná vozidla

Nová dopravní značka IJ 15 označuje servisní místa pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel. Tato změna reaguje na potřebu jednoznačného označení míst pro vypouštění odpadních vod a načerpání čerstvé vody z obytných vozidel.

Terénní sociální služba

Zavedení označení vozidla O 5c pro terénní sociální služby umožní těmto vozidlům nárok na speciální parkování, obdobně jako mají lékaři při návštěvách pacientů.

Foto: Shutterstock

Symboly Elektromobilů a Elektrokoloběžek

Ministerstvo představuje nový piktogram pro elektromobily (č. 211) a elektrokoloběžky (č. 229), sjednocující vizuální podobu těchto symbolů napříč státy EU. Tato změna má zlepšit porozumění těmto symbolům ze strany zahraničních řidičů.

Zastavovací terč pro střídavý provoz

Vyhláška nyní uvádí zastavovací terč pro střídavý provoz, který slouží k zastavení vozidel v jednom jízdním pruhu. Terč má zelenou stranu pro vozidla, která mohou pokračovat, a červenou pro vozidla, která mají zastavit.

Návěst pro cyklisty

Poslední změnou je úprava názvu dopravní značky IS 20 na “Návěst pro cyklisty”. Tato změna odráží možnost umístění této značky nejen před křižovatkou, ale i v jiných částech silnice, což usnadní praktické využití.

Tyto nové dopravní značky přinášejí nejen aktualizaci pravidel pro silniční provoz, ale také reagují na moderní trendy a potřeby současných městských prostředí.

Foto: Shutterstock, zdroj: MDCR, Auto

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x