24/06/2024

Plánujete odejít do důchodu, ale zvažujete možnost předčasného odchodu? Pokud ano, tento článek je určen přímo vám. Nedávná novela zákona o důchodovém pojištění přináší řadu změn, včetně zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu a rozšíření definice důchodového pojištění. Důležité je být informován a připraven, aby vás nové legislativní změny nepřekvapily. Proto vám v následujícím textu přinášíme podrobný přehled toho, co vás může čekat a jak se na to co nejlépe připravit.

Odchod do předčasného důchodu aktuálně

Podle současných pravidel musí pojištěnec dosáhnout doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod, což je 35 let. Dále je zde omezení tří či pěti let, které musí chybět do dosažení důchodového věku, v závislosti na tom, jaký je jeho důchodový věk.

Odchod do předčasného důchodu nově

Novela přichází s prodloužením potřebné doby pojištění na 40 let pro předčasný důchod. Do dosažení důchodového věku musí nově chybět nejvýše tři roky.

Co se počítá do doby důchodového pojištění?

Obyčejná zaměstnanecká či samostatná výdělečná činnost se započítává do doby pojištění plně. Kromě toho existují i náhradní doby pojištění, například péče o dítě, vojenská služba, nebo doba vedení v evidenci u úřadu práce.

Náhradní doba a evidence u úřadu práce

Uchazečům o zaměstnání se doby vedení v evidenci u úřadu práce započítávají různým způsobem, v závislosti na tom, zda je vyplácena podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci.

Foto: Shutterstock

Náhradní doba a studentské brigády

Studujícím, kteří si přivydělávají brigádami, se může tato doba započítat, pokud se jedná o důchodově pojištěnou výdělečnou činnost. Krátkodobé brigády mohou významně přispět k dosažení potřebné doby pojištění.

Účinnost novely zákona

Účinnost novely je plánována na září 2023. Pokud by Senát novelu neschválil, mohl by být veto přehlasován Poslaneckou sněmovnou, což by mohlo způsobit menší odklad účinnosti.

Změny v důchodovém systému jsou významné a ovlivní mnoho lidí plánujících předčasný odchod do důchodu. Je tedy důležité mít jasno, co vše se započítává do doby pojištění a jak si tuto dobu můžete prodloužit. Různé formy zaměstnání a náhradní doby mohou pomoci dosáhnout potřebného limitu a umožnit vám odchod do důchodu podle vašich představ.

Foto: Shutterstock, zdroj: Podnikatel, VladaCR, Freedom