15/07/2024

Již od roku 2024 se pro české zaměstnavatele stává nevýhodným udržovat dohodáře ve svých řadách. Důvodem jsou nedávno schválené novely zákoníku práce a vládní konsolidační balíčky, které nastavují nová pravidla pro pracovní dohody. Zatímco někteří zaměstnavatelé se k těmto změnám stavějí opatrně, většina z nich se na ně již aktivně připravuje.

Nezastupitelná síla nebo přežitek?

Dohodáři, často studenti, senioři nebo matky na rodičovské dovolené, tvoří významnou část pracovního trhu. Podle šetření Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměstnává dohodáře 93 % českých zaměstnavatelů. Přesto se čeká, že až tři čtvrtiny firem přehodnotí svůj přístup k těmto dočasným pracovníkům.

Jak nahradit dohodáře? Firmy hledají alternativy

Podle průzkumu HK ČR již firmy aktivně zkoumají, jakým způsobem nahradit propuštěné dohodáře. Plánované změny zahrnují přerozdělení pracovních úkolů mezi stávající zaměstnance, angažování samostatně výdělečně činných osob a nabídku smluv o dílo. Někteří zaměstnavatelé dokonce doporučují dohodářům přechod k pracovním agenturám, kde jsou však výdělky výrazně nižší.

Sociální a ekonomický dopad změn

Není pochyb o tom, že tato situace bude mít vliv na určité skupiny obyvatelstva, zejména studenty, seniory a matky na rodičovské dovolené. „Dohody umožňují studentům získat pracovní zkušenosti, seniorům zachovat si psychické i fyzické zdraví a pocit užitečnosti ve společnosti a matkám na rodičovské udržet si znalosti z oboru,“ upozorňuje Jana Havrdová, viceprezidentka HK ČR.

Foto: Shutterstock

Budoucnost různých sektorů v nejistotě

Některá odvětví, jako je zemědělství a cestovní ruch, by mohly být změnami zvláště postiženy. „Přerozdělování práce mezi zaměstnance může snížit míru specializace pracovníků a tedy i produktivitu práce,“ varuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident HK ČR.

Co nás čeká?

Přestože se nová pravidla ještě nezačala plně uplatňovat, je jasné, že český trh práce prochází obdobím velkých změn. Firmy i zaměstnanci by se měli na novou situaci co nejlépe připravit, aby byli schopni čelit výzvám, které s sebou přinese rok 2024.

Foto: Shutterstock, zdroj: BusinessInfo, HospodarskakomoraCR, Zakony