24/06/2024

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí představili nový dotační program s názvem Oprav dům po babičce. Tento program má za cíl podpořit komplexní renovace rodinných domů, které jsou starší 10 let, a to s finančními prostředky až do výše jednoho milionu korun. Program, který má odstartovat v září, je součástí širší snahy o zlepšení energetické efektivity a zvýšení kvality bydlení v České republice.

Tato iniciativa následuje po úspěšných programech jako Nová zelená úsporám Light a klasická Nová zelená úsporám, které byly zaměřeny na zlepšení energetické účinnosti budov. Nový program má však širší dosah a bude nabízet podporu i pro další úsporná opatření.

Kdo bude mít na dotaci nárok?

Dotace je určena vlastníkům samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů určených k trvalému bydlení. Žadatelé musí být ekonomicky aktivními osobami, což zahrnuje zaměstnance, zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně, stejně jako rodiče na mateřské dovolené. Důležité je, že žadatelé ani členové jejich domácnosti nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit jinou stavbu k bydlení, byt nebo podíl v bytovém družstvu s možností užívání bytu.

Jaké renovace a úsporná opatření jsou podporována?

Základním opatřením, které umožňuje získání finanční podpory v rámci tohoto programu, je optimální zateplení budovy. K tomu je možné přidat další opatření, jako je výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaických panelů, dešťovky, zelené střechy a dobíjecí stanice pro elektromobily. Po splnění podmínek může žadatel získat kombinační bonus. V případě, že stávající budova není vhodná k renovaci, může být odstraněna a na jejím místě postaven nový dům. I v tomto případě je možné čerpat dotaci.

Foto: Shutterstock

Jak probíhá proces žádosti a vyplacení dotace?

Příjem žádostí začne v září 2023 na webu Státního fondu životního prostředí. Žadosti lze podávat před zahájením prací, v průběhu jejich realizace nebo po jejich dokončení. Po dokončení úsporných opatření žadatelé předloží dokumenty, které prokáží, že splnili podmínky pro poskytnutí dotace. Pokud žádost splní všechny požadované náležitosti, finanční prostředky budou vyplaceny na bankovní účet žadatele.

Výhodný úvěry

Od ledna 2024 bude možné kombinovat tuto dotaci s výhodným úvěrem od stavebních spořitelen. Úroky budou o dva procentní body nižší než sazby komerčních úvěrů a budou fixované po celou dobu splácení. Výhodné úvěry se budou poskytovat prostřednictvím stavebních spořitelen, což má zajistit dostupnost těchto úvěrů širokému spektru žadatelů.

Foto: Shutterstock, zdroj: Novazelenausporam, MarketaHruskova