19/06/2024

Většina z nás si vzpomene na chvíli, kdy jsme v kapse objevili poslední padesátníky. Bylo to v srpnu 2008, kdy tyto haléřové mince přestaly plnit svou úlohu v našich peněženkách. Desetník a dvacetník nás opustily již o deset let dříve. Jejich zánik v oběhu však představoval konec jedné éry, která byla plná zajímavostí. V letošním roce si připomínáme významné výročí českých haléřů – třicáté výročí jejich ražby a patnáct let od kdy padesátník opustil naše peněženky.

Začátek a konec českých haléřů

České haléře začaly svou cestu v roce 1993, po rozpadu Československa. Jejich éra trvala až do roku 2008, kdy jsme mohli naposledi zaplatit padesátníkem. Haléře jsou dnes v podstatě minulostí, i když matematicky stále existují jako zlomky koruny. Mladší generace již nepoznává haléřovou hodnotu, ale jen zlomky koruny na cenovkách.

Drama měnové odluky a ražení mincí

Rozhodnutí o měnovém rozdělení mezi Českem a Slovenskem v roce 1993 přineslo nečekané výzvy. Ačkoliv československé mince se tradičně razily na Slovensku, najednou Česko stálo před problémem, kde získat nové mince. První řešení bylo vyhledat pomoc v zahraničí: korunové nominály byly vyrobeny v Kanadě, zatímco menší denominace v Hamburku. Ale netrvalo dlouho a česká řešení se objevila. V Jablonci byla vybudována nová mincovna, která nesla původní název “Bižuterie”, později změněný na “Česká mincovna”.

Jak se rodil jablonecký padesátník

Náš padesátník má zajímavou historii. Návrh mince pocházel od sochaře Vladimíra Oppla, který původně navrhl minci pro československý padesátník. Po několika úpravách byl tento návrh přijat pro český padesátník.

Osud dalších haléřů

Desetník a dvacetník mají také svůj příběh. Oba návrhy získaly druhá místa v soutěžích, ale byly přijaty pro české mince. Dvacetník měl zvláštnost v podobě sedmihranu, což byl technický výzor pro ražbu. Důvodem zániku haléřů nebylo to, že by přestaly mít hodnotu, ale spíše to, že přestaly plnit svou funkci. V oběhu byly, ale neobíhaly. Ačkoliv mnoho z nás považovalo tyto mince za zbytečné, jejich absence v oběhu znamenala konec jedné éry.

Haléře, ty drobné mince, které nám často způsobovaly více problémů než radosti, byly víc než jen penězi. Byly svědky historie, změn a různých epoch v našem národním životě. České haléře mohou být již minulostí, ale jejich příběh a význam v české historii zůstává nesmazatelný. Mince jsou nejen platidlem, ale také svědky doby, kterou přežily.

Zajímavost

Všimli jste si, že všechny “dvojkové” mince mají hranatý tvar? Dvacetikoruna má třináctihran, dvoukoruna jedenáctihran a dvacetník sedmihran.

Foto: Shutterstock

Jak rozpoznat vzácné haléře?

Rozpoznávání vzácných mincí, včetně haléřů, může být komplexní a vyžaduje určitý stupeň odbornosti. Pokud máte zájem o české haléře, zde je několik tipů, jak rozpoznat ty vzácné:

  1. Datum vydání: Některé roky výroby mohou být vzácnější než jiné, buď kvůli nízkému počtu vyražených mincí, nebo kvůli historickým událostem, které ovlivnily jejich výrobu.
  2. Změny v designu: V průběhu let byl design haléřů měněn. Některé designy mohou být vzácnější než jiné.
  3. Chyby při razbě: Mince, které obsahují chyby způsobené výrobním procesem, mohou být vysoce ceněné. Mohou to být dvojité ražby, neobvyklé posuny nebo neobvyklé razící znaky.
  4. Kvalita a stav: Mince v nejlepším stavu (neopotřebované, bez škrábanců nebo známek opotřebení) mohou mít vyšší hodnotu. Sběratelé obvykle dávají přednost mincím v “mint” stavu.
  5. Materiál: Některé mince mohou být vyrobeny z odlišného materiálu než je běžné. Například, haléře vyrobené z drahých kovů nebo z kovů, které nebyly běžně používány v dané době.
  6. Historická hodnota: Haléře, které mají spojení s významnými historickými událostmi nebo osobnostmi, mohou být ceněnější.
  7. Omezené edice: Někdy mohou být mince vydány v omezeném množství, což je činí vzácnějšími.

Pokud si myslíte, že máte vzácný haléř, může být dobrý nápad konzultovat se s odborníkem nebo numizmatikem, aby jste získal podrobnější informace o jeho hodnotě a vzácnosti. Sběratelské katalogy a online databáze mohou být také užitečné pro identifikaci a hodnocení mincí.

Foto: Shutterstock, zdroj: Blogmincovny