23/04/2024

Dávka z nemocenského pojištění je zásadní pro mnoho lidí v období, kdy jsou nuceni zůstat doma kvůli nemoci či úrazu a nemohou vykonávat svou práci. Nicméně, ne vždy je nárok na tuto dávku zaručen. Existují situace, kdy pojištěnec, přestože je zapojen do nemocenského pojištění, nemá nárok na dávku, nebo mu bude dávka dokonce krácena.

Důvody snížení nebo odebrání nemocenského

V souladu se zákony může nemocenské zkrátit o 50 % v následujících případech:

  • Pokud pojištěnec způsobí svou vlastní vinou dočasnou pracovní neschopnost při rvačce, napadení nebo fyzickém střetu osob, s výjimkou sebeobrany nebo pomoci napadenému.
  • Pokud dojde k dočasné pracovní neschopnosti způsobené opilostí, zneužitím omamných látek nebo psychotropních látek pojištěnce.
  • Pokud pojištěnec způsobí dočasnou pracovní neschopnost tím, že spáchá úmyslný trestný čin nebo úmyslně zaviněný přestupek.

Kontrola na neschopence

Během období nemoci nebo úrazu může na pojištěnce dorazit kontrola, kterou provádí okresní správa sociálního zabezpečení. Často se lidé zajímají o to, zda kontrola může přijít kdykoliv nebo jen v pracovní dobu. Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje, že kontrola není omezena na pracovní dobu a může přijít i o víkendu nebo mimo běžnou pracovní dobu. Je důležité, aby pojištěnci dodržovali dobu a rozsah stanovených vycházek a měli označené místo svého pobytu, ideálně s jmenovkou a zvonkem.

Porušení léčebného režimu

Pokud zaměstnanec poruší léčebný režim nebo neuposlechne případnou kontrolu, může mu být dávka nemocenského zkrácena nebo úplně odebrána až na 100 kalendářních dní. Za porušení režimu nebo nespolupráci s kontrolou může dojít k postihu, který může mít vážné finanční dopady na pojištěnce.

Foto: Shutterstock

Kontrola ÚP

Od 15. dne nemoci je nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. V tomto období může přijít kontrola práce neschopného zaměstnance, kterou provádí Úřad práce. Porušení léčebného režimu nebo neposkytnutí spolupráce při kontrole může vést k omezení nebo úplnému zastavení nemocenského.

Čtěte také: Příspěvek na bydlení v roce 2024. Zjistěte, zda už na něj máte nárok

Kontrola OSVČ

I OSVČ, která si hradí nemocenské pojištění, musí dodržovat léčebný režim stanovený lékařem. Porušení tohoto režimu může vést k omezení nebo odebrání nemocenského až na 100 kalendářních dní. Je tedy důležité, aby všichni pojištěnci respektovali své lékařské doporučení a dodržovali podmínky stanovené pro období nemoci nebo úrazu.

Foto: Shutterstock, zdroje: eNeschopenka, ČSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *