13/06/2024

Od 1. září se v České republice změní pravidla pro provoz kotlů první a druhé emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí již několikrát upozornilo, že další odklad této změny už opravdu nepřijde. Pokud tedy stále topíte starým kotlem, máte poslední šanci využít kotlíkové dotace k jeho výměně.

Zákaz starých kotlů se blíží

Zákon o ochraně ovzduší, který zakazuje provoz kotlů s nižší emisní třídou než třetí, platí už od roku 2012. Přesto se termín jeho plné účinnosti několikrát odkládal. Tentokrát je ale jasné, že od 1. září 2024 se změny již opravdu dotknou všech domácností. Většina kotlů již splňuje třetí emisní třídu, ale stále je zde čtrnáct procent domácností, které topí tuhými palivy a šest procent domácností využívá uhlí.

Kontroly a pokuty

Od září začnou obecní úřady s rozšířenou působností kontrolovat zdroje tepla. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí, zdůrazňuje, že cílem těchto kontrol není pokutovat, ale přimět domácnosti k výměně nevyhovujících kotlů. V prvním kroku budou kontroloři vyzývat k nápravě. Pokud k ní nedojde, může následovat pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Snížení dotací od září

Výše kotlíkových dotací z obou programů klesne od letošního září o jednotky až desítky tisíc korun v závislosti na druhu vytápění. Přesto je stále možné žádat o dotace na krajských úřadech. Dotace se vyplácí zálohově, tedy dopředu, a od roku 2022 je určena především pro nízkopříjmové domácnosti. Tyto domácnosti mohou získat až 95 % uznatelných nákladů.

Kombinace dotací

Kotlíkové dotace lze kombinovat s dotacemi z programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light. Pro ostatní domácnosti je dostupná dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, kde může pokrýt maximálně polovinu uznatelných nákladů.

Maximální výše dotací do 31. srpna

Do konce srpna můžete využít následující dotace na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy:

  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže: 130 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 130 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo: 180 000 Kč

V rámci programu Nová zelená úsporám jsou maximální dotace následující:

  • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva: 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravu teplé vody: 100 000 Kč

Foto: Shutterstock

Co dělat po 31. srpnu

Po letních prázdninách se podpora na výměnu kotlů sníží. Kotlíkové dotace končí a podporu bude možné získat pouze v rámci programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Přesné parametry těchto dotací ministerstvo oznámí v červnu, ale je jisté, že dotace budou výrazně nižší.

Ekologičtější vytápění

Od roku 2015, kdy byly kotlíkové dotace zavedeny, přispěly k výměně 130 tisíc kotlů. Program Nová zelená úsporám, který funguje od roku 2014, pomohl s výměnou 51 tisíc kotlů. Někdo samozřejmě vyměnil zdroj tepla i bez podpory.

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě usiluje o snížení počtu domácností topících uhlím. Za posledních deset let se jejich počet snížil na polovinu. Cílem je během následujících deseti let zcela vymýtit používání uhlí v lokálních zdrojích vytápění.

Foto: Shutterstock, zdroj: MZP, Novazelenausporam, Penize

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *