24/06/2024

Loňský rok přinesl mimořádnou situaci v oblasti valorizace důchodů. Díky vysoké inflaci a specifickým valorizačním krokům bylo pro mnoho lidí výhodnější žádat o důchod v roce 2022 než letos.

Co je důležité pro výpočet důchodu?

  • Rozhodné příjmy zahrnující sociální pojištění od roku 1986.
  • Doba pojištění v celých letech, minimálně 35 let.
  • Osobní vyměřovací základ, který zohledňuje vaše příjmy.
  • Náhradní doba pojištění může zahrnovat např. péči o dítě nebo nezaměstnanost.

Jak výhodné bylo jít do důchodu v roce 2022?

V roce 2022 jsme byli svědky nevídané situace, kdy se valorizace důchodů odehrála hned třikrát – jednou řádně a dvakrát mimořádně. Tato neobvyklá kumulace způsobila, že pro mnohé bylo výhodnější odejít do důchodu již v tomto roce, a to dokonce i přes krácení za předčasnost.

Co ovlivňuje výši důchodu?

Hlavními faktory ovlivňujícími výpočet důchodu jsou rozhodné příjmy a délka doby pojištění. Rozhodné příjmy jsou ty, ze kterých bylo odváděno sociální pojištění a zohledňuje se období od roku 1986. K době pojištění se také připočítávají období náhradní doby pojištění, jako je například péče o děti či závislou osobu. Navíc od roku 2023 je do důchodu započítáváno také výchovné za dítě ve výši 500 Kč.

Příklady valorizace důchodu v letech 2022 a 2023

Ukázali jsme si na třech příkladech, jak mohla valorizace ovlivnit lidi s různými příjmy. Paní Irena, která odešla do důchodu v roce 2022, nyní pobírá o 1874 Kč více než její sestra, paní Vladěna, která do důchodu odešla o rok později. Stejně tak pánové Jaroslav a Pavel, kteří pobírali průměrnou mzdu, si odchodem do důchodu v různých letech vytvořili rozdíl 2262 Kč ve svých důchodech.

Foto: Shutterstock

Dopad na důchodový systém

Rozdíly v důchodových výplatách vyvolávají v systému nerovnosti. Mnozí, kteří z různých důvodů do důchodu v loňském roce neodešli, nyní zaznamenávají významné finanční ztráty. Důchodový systém, který původně zvýhodňoval ty, kteří odešli do předčasného důchodu, nyní čelí výzvě se tímto problémem vypořádat.

Kroky směrem vpřed

Od října 2023 by měla novela zákona omezit výhody spojené s předčasným odchodem do důchodu. Avšak kritici argumentují, že systém nebyl připraven na vysokou inflaci a je třeba dalších změn, aby se situace zlepšila pro všechny občany.

Na závěr můžeme říci, že rozhodnutí kdy odejít do důchodu je složité a ovlivněno mnoha faktory. Loňský rok ukázal, jak mohou vnější okolnosti, jako je inflace, dramaticky ovlivnit finanční situaci jednotlivců v důchodovém věku.

Foto: Freepik, zdroj: MPSV, iDnes, Rozpoctovarada

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *