03/12/2023

S ohledem na stárnutí populace a ekonomický tlak, který klade na důchodový systém, se mnoho zemí rozhodlo provádět reformy v oblasti penzijního zabezpečení. I důchody se v České republice chystají projít zásadními změnami, které ovlivní způsob, jakým budou vypláceny. Aktuální systém, kdy důchody přicházejí na různé dny v měsíci, se mění na výplatu důchodů na začátku každého kalendářního měsíce. Co to pro lidi znamená a jaké jsou hlavní body těchto změn?

Nadcházející změny

  1. Méně výplatních termínů: Dosud existovalo 13 různých termínů v měsíci, kdy mohli důchodci očekávat své penze. Nově bude jen čtyři až pět termínů, které spadnou do první poloviny kalendářního měsíce. Tím se zjednoduší systém výplat a zajistí se rovnoměrnější tok finančních prostředků.
  2. Přechod na kalendářní měsíce: Od 1. července 2025 budou důchody vypláceny vždy na kalendářní měsíc, bez ohledu na den v měsíci, kdy připadá termín výplaty. To znamená, že penze začnou platit od prvního dne každého kalendářního měsíce a budou pokrývat celý měsíc.
  3. Jednorázový doplatek k valorizaci: Novela také zajišťuje, že výplaty důchodů při řádné novoroční valorizaci budou mít okamžitý účinek na začátku kalendářního měsíce. To odstraňuje nespravedlnost, která vznikala dříve kvůli odlišným termínům splatnosti. Jednotlivci nebudou muset čekat na vyšší důchody až na konci roku.
  4. Zánik nároku na důchod při úmrtí: Změna systému ovlivní i situaci, kdy důchodce zemře v průběhu kalendářního měsíce. Nově se předpokládá, že pokud jsou splněny podmínky pro nárok na důchod a jeho výplatu k prvnímu dni kalendářního měsíce, penze se nekrátí, a pozůstalí mají nárok na plnou výplatu za tento měsíc.
Foto: Shutterstock

Zefektivnit vyplácení důchodů

Tyto změny mají za cíl zjednodušit a zefektivnit systém výplat důchodů a zajistit rovnoměrný průběh plateb během roku. Zároveň by měly minimalizovat komplikace, které vznikaly v důsledku odlišných termínů výplat a zajišťovat, že důchodci nebudou čelit neočekávaným výpadkům příjmů. Je důležité zdůraznit, že tyto změny nebudou mít vliv na výši důchodů samotných ani na podmínky pro nárok na důchod. Lidé, kteří již mají nárok na důchod nebo budou mít nárok v blízké budoucnosti, by se však měli informovat o těchto novinkách a připravit se na nový systém vyplácení.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, Freedom, MPSV

Nenechte si ujít
Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo před více jak rokem připravovat novelu stran příspěvku na péči. Ta měla také nastavit nová pravidla jejího zvyšování, ale místo toho teď vláda jedná o další novele. Jak už to tak bývá, zatím se nedohodli. Co je tento příspěvek zač? Jde o sociální dávku určenou těm lidem, který se o sebe kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu nemohou postarat. Potřebují tedy průběžnou asistenci, buď částečnou, či plnou. Dle míry této potřeby je takový člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Od nich se odvíjí výše příspěvku a každý stupeň má jisté podmínky. Peníze tak slouží k úhradě pečovatelské služby, pomůcek, zařízení nebo třeba pro blízkou osobu. Tu obvykle taková péče omezuje od plných pracovních možností. V případě 70 % takto závislých lidí totiž zajišťuje potřebnou péči právě rodina a nejbližší okolí. To potvrdil i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Pět let beze změny Zatímco ale inflace v posledních pěti letech „vesele“ rostla, tento příspěvek zůstal zcela bez pozornosti. Poslední změna nastala 2018, ovšem od té doby citelně klesla kupní síla měny. Co jste v srpnu roku 2018 koupili za pět tisíc, na to jste v letošním srpnu potřebovali už sedm tisíc. Také ceny pečovatelských služeb neklesaly, právě naopak. MPSV tak během první polovičky letoška připravilo další novelu zákona o sociálních službách. V návrhu však bylo jen zvýšení příspěvku pro dospělé v prvním stupni závislosti. Konkrétně z 880 Kč na 2 000 Kč. Tento návrh však nakonec ani nedoputoval do prostor Sněmovny. Foto: Shutterstock Kdy bude další zvýšení? V září oznámilo ministerstvo nepříliš konkrétně další zvýšení, které bylo v plánu na rok 2024. Původně na tom byla i shoda, teď se však vedou další jednání. Tiskový mluvčí řekl, že se o věci stále diskutuje. Novela zákona o sociálních službách plánovaná na leden 2025 se zvýšením nezabývá. Ale právě tento zákon ho stanovuje. Automatická valorizace? Ministra Marian Jurečka několikrát mluvil o automatickém navyšování, s čímž souhlasí i Václav Krása. Mechanismus by měl být podobný jako u penzí. V září ministerstvo oznámilo další druh dávky, tzv. doplatek příspěvku na péči. „Ten bude určen příjemcům příspěvku na péči, pro kterého není stávající výše objektivně dostatečná.“ Dle původních plánů měl doplatek fungovat od září 2024. Je však znám pouze název, vůbec ne konkrétní podoba, což není moc důvěryhodné. Byla by to také další administrativa a posuzování. Dle slov Jakuba Augusty z tiskového odboru: „probíhají jednání s aktéry“. Výsledkem je velká neznámá a punc nedůvěryhodnosti. Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, Kurzy, iRozhlas Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Lednová valorizace důchodů v roce 2024 přináší podstatnou změnu. Na rozdíl od předchozích let, tentokrát dojde pouze ke zvýšení základní výměry důchodů, čímž se odchyluje od tradičního postupu, který zahrnoval zásluhovou část. Tato novinka, kterou ovlivnilo nenápadné ustanovení v zákoně, může překvapit mnohé důchodce. Proces schválení a dopady na důchodce Vláda schválila nařízení, které určuje, že všechny důchody se zvýší o 360 korun. Toto rozhodnutí vychází z pravidel daných zákonem o důchodovém pojištění. Důležitým faktorem je zde výška průměrné mzdy, která v tomto případě způsobila, že se procentní výměra nezvyšuje, navzdory stále vysoké inflaci. Podstata změn ve valorizaci V souladu s platným zákonem, základní výměra důchodů musí odpovídat 10 % průměrné mzdy pro nový kalendářní rok. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, zdůrazňuje, že vláda neovlivňuje strukturu zvýšení důchodů, ale řídí se zákonem. Zákon také stanovuje, že pokud je růst základní výměry vysoký a převyšuje procentní nárůst, dochází k navýšení pouze základní výměry. Část navýšení důchodu, která chybí v lednové valorizaci v roce 2024, je zásluhová část. Toto rozhodnutí je způsobeno specifickým ustanovením v zákoně o důchodovém pojištění. Podle tohoto ustanovení, pokud je růst průměrné mzdy vysoký, což byl případ v tomto období, nezvyšuje se procentní výměra důchodů. Tento mechanismus vede k situaci, kdy se zvyšuje pouze základní výměra důchodů, což znamená, že všichni důchodci obdrží stejnou částku navíc, bez ohledu na délku jejich předchozího zaměstnání či výši jejich příspěvků do důchodového systému, což jsou faktory obvykle zohledňované v zásluhové části. Foto: Shutterstock Inflace a její vliv na valorizaci Pro lednovou valorizaci důchodů se bere v úvahu inflace od února do června 2023. Toto období již bylo zohledněno v mimořádné červnové valorizaci. Zároveň reálné mzdy v uplynulém období klesaly, a tak se do valorizace nepromítají. Naopak, významný růst nominální průměrné mzdy vedl k tomu, že nebylo možné zvyšovat procentní výměru důchodů. Klíčové body změny Lednová valorizace důchodů v roce 2024 je rovnostářská, jelikož všichni důchodci dostanou přidáno stejnou částku – 360 korun. Tento krok představuje odchýlení od tradiční metody, kde byla zohledněna i zásluhová část. Klíčové ustanovení, které k tomuto vedlo, je obsaženo v § 67 odstavci 6 zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Foto: Shutterstock, zdroje: Kurzy, E15 Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Žádáte-li o starobní důchod, může se vám vyplatit počkat ještě pár měsíců. V roce 2024 totiž přináší výhodnější finanční perspektivy pro odchod do důchodu. Pokud odkládáte svůj odchod do penze, můžete si zajistit vyšší měsíční příjem, a to v průměru o několik set korun. Podmínky pro starobní důchod Klasický starobní důchod můžete žádat, pokud splňujete dvě základní podmínky: dosáhnete stanoveného věku pro odchod do penze a současně máte odpracováno minimálně 35 let, což představuje dobu, po kterou jste odváděli sociální pojištění. Výše důchodu je odvozena od vašich minulých výdělků, ale můžete ji ovlivnit i vhodným načasováním odchodu do důchodu “Neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak lze zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,” varuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services. Foto: Shutterstock Novinky s odchodem do důchodu v roce 2024 Situace ohledně vhodného času na odchod do důchodu se mění každý rok, a proto je důležité být informován. Lednová valorizace v roce 2024 zvýší základní výměru důchodů o 360 korun na 4400 korun. Výpočty společnosti Freedom Financial Services naznačují, že důchody přiznané v roce 2024 budou vyšší než valorizované důchody do konce roku 2023. Rozdíly v důchodech se pohybují v řádech desítek až tisíců korun měsíčně a jsou úměrné výši starobního důchodu. Čím vyšší je důchod, tím větší je rozdíl ve prospěch roku 2024. Tím pádem se ukazuje, že odklad odchodu do důchodu může přinést významné finanční výhody. Opakující se trend V případě zájmu o důchod je důležité mít na paměti, že i po jeho přiznání lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat o změnu data přiznání důchodu a pokračovat v práci až do dosažení vyššího věku a tím i vyššího důchodu. Podle aktuálních údajů ČSSZ je v letech 1959 až 1963 nejvíce žadatelů o starobní důchod, a to kvůli nižšímu důchodovému věku žen a dalším faktorům. Odhaduje se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, Finance Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Subscribe
Upozornit na

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Zdenka Janská
2 dní před

Důchody by se měly stropovat, vyplácet měsíčně čtvrt miliónu – to je snad adresát jen šéf ČEZu, kterému se vyplácelo více než milión za kalendářní den v roce. To i odvody z tohoto platu platili daňoví poplatníci.
Důchod by měl být zastropován na průměrném platu v zemi a valorizovat by se měla procentuální část důchodu, tedy podle zásluhovosti. Tím by se nepřidávaly v rámci valorizace desetitisíce důchodcům s vysokými důchody. To ale od tohoto vládního spolku nemůžeme očekávat, zejména také proto, že rozhazují peníze daňových poplatníků všemi směry okolo pro své blízké. Například bratr šéfa MPSV prý byl dotován částkou 282 miliónů korun. Ví o tom někdo něco? Je to ten, ke kterému se uchýlil šéf ODS v den celostátní pondělní stávky ?

1
0
Would love your thoughts, please comment.x