23/05/2024

V loňském roce se Energetický regulační úřad (ERÚ) rozhodl vyměřit rekordní pokuty za porušení cenových dohod v oblasti dodávek energií. Nejvyšší sankci ve výši 2,24 milionu korun obdržela společnost Lidová energie za opožděnou fakturaci. Tato firma však nebyla jediná, která se ocitla pod lupou regulátora. Podobné pokuty přesahující milion korun si připsaly i Bohemia Energy a TGC Energie za nedodržení sjednaných cen.

Rostoucí počet stížností

Navzdory uděleným sankcím se ERÚ potýká s rostoucím počtem stížností na chování dodavatelů energií. Během posledních dvou let se počet stížností výrazně zvýšil, přičemž v roce 2023 dosáhl čísla 2112. Tento nárůst je spojen s obdobím energetické krize a problémy se zejména týkají fakturace, dodržování smluvních podmínek a používání nekalých obchodních praktik.

Snaha o mimosoudní řešení

S rostoucí nedůvěrou spotřebitelů vůči dodavatelům energie se také zvyšuje zájem o mimosoudní řešení sporů. V loňském roce podal ERÚ 628 návrhů na mimosoudní řešení sporů, což představuje téměř čtyřicetiprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Tento trend naznačuje, že spotřebitelé hledají alternativní způsoby, jak řešit své spory s dodavateli energie.

Energetický regulační úřad není pouze orgánem, který uděluje pokuty, ale také má za úkol regulovat ceny, podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie a chránit zájmy spotřebitelů. Rovněž se snaží posílit hospodářskou soutěž v energetických odvětvích.

Navzdory opatřením ERÚ stále existuje mnoho problematických situací, které vyžadují pozornost. Dodavatelé energií se často dopouštějí nedodržování smluvních podmínek, nedostatečného vyúčtování a používání klamavých obchodních praktik.

Vzhledem k rostoucímu počtu stížností a potřebě řešení sporů se ERÚ snaží efektivněji reagovat na pochybení dodavatelů energie. Mimosoudní řešení sporů se stává stále populárnější alternativou ke klasickému soudnímu procesu, i když má svá omezení a nedostatky.

Foto: Shutterstock, zdroje: ERU, ČT24

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *