13/06/2024

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zavádí nová opatření proti podvodnému volání z falešných čísel, známému jako spoofing. Tento krok by měl chránit spotřebitele před podvodníky, kteří se vydávají za banky, úřady a další důvěryhodné instituce. Spoofing je stále častější problém, který může poškodit i velmi opatrné lidi.

Jak funguje spoofing?

Spoofing je podvodná praktika, při které se zneužívá telefonní číslo instituce, například banky. Volající manipuluje s parametrem CLI (Calling Line Identification), takže hovor vypadá, jako by přišel z legitimního čísla. Podvodník tímto způsobem často získává citlivé informace od obětí, které věří, že komunikují s důvěryhodnou institucí.

Nová pravidla proti spoofingu

ČTÚ stanovilo dvě nové podmínky pro využívání veřejných telekomunikačních sítí. Tyto podmínky mají pomoci zabránit spoofingu a ochránit spotřebitele před podvodníky.

První podmínka, platná od června, se zaměřuje na volání iniciovaná v Česku. Tato pravidla upravují, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího. Nová pravidla zajistí, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo spojené s konkrétním účastníkem nebo službou elektronických komunikací a bylo zpětně dohledatelné. To zamezí situacím, kdy se zobrazí nesmyslný údaj.

Druhá podmínka, která začne platit od července, se týká vyhodnocování volání přicházejících ze zahraničí. Analýza bude zkoumat, zda účastník není označen určitým typem českého čísla s předvolbou +420. Pokud ano, volání nebude spojeno. Toto pravidlo se však nevztahuje na mobilní čísla, která se mohou nacházet v roamingu, a volání ze zahraničí označená takovým číslem mohou být legitimní.

Ochrana spotřebitelů

Podvodníci využívají různé taktiky, aby oběti oklamali. Například mohou volat z čísla, které máte uložené mezi kontakty, což zvýší důvěryhodnost hovoru. I když máte číslo banky uložené, může se stát, že se zobrazené číslo jeví jako legitimní. Ti, kteří číslo uložené nemají, mohou být pozornější a všimnout si, že číslo má mezinárodní předvolbu +420, což by při volání z Česka nemělo být.

Foto: Shutterstock

Jak se chránit před spoofingem

  1. Ověřujte volání: Když obdržíte podezřelé volání, ověřte si jeho autenticitu přímo u instituce, která údajně volá.
  2. Neposkytujte citlivé informace: Nikdy nesdílejte citlivé informace, jako jsou hesla nebo čísla účtů, přes telefon.
  3. Blokujte podezřelá čísla: Pokud obdržíte podezřelé volání, zvažte blokování tohoto čísla ve svém telefonu.
  4. Informujte se: Sledujte aktualizace a doporučení od ČTÚ a dalších relevantních institucí.

Český telekomunikační úřad podniká důležité kroky k ochraně spotřebitelů před podvodníky. Nová opatření proti spoofingu mají zajistit, že spotřebitelé budou lépe chráněni před podvodnými hovory. Je důležité, aby každý spotřebitel byl ostražitý a dodržoval základní pravidla pro ochranu svých osobních údajů.

Foto: Shutterstock, zdroj: ctu.gov.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *