03/12/2023

Raiffeisenbank přichází s atraktivní nabídkou pro nové klienty: nabízí 3 000 Kč jen za otevření nového účtu a několik plateb kartou. Ale není samozřejmě jedinou bankou, která svým potencionálním klientům nabízí lákavé bonusy. Víte, jaké další bankovní bonusy momentálně můžete využít?

Raiffeisenbank nabízí 3 000 Kč

Otevřete si v Raiffeisenbank jakýkoliv běžný osobní účet a můžete získat až 3 000 Kč během následujících šesti měsíců. Jak na to? Stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní nebo kreditní kartou a banka vám každý měsíc připíše na účet 500 Kč. Důležité je, aby se tyto platby v daném měsíci také zaúčtovaly, což může trvat dva až tři dny. Tuto nabídku můžete využít, pokud jste v posledních šesti měsících neměli běžný účet v Raiffeisenbank.

Co nabízí Raiffeisenbank? 

Kromě Chytrého účtu, který je bez paušálního poplatku, je tu Aktivní účet za 49 korun měsíčně, který zahrnuje kreditní kartu a možnost vést účet v 18 měnách. Pro ty, kteří hledají něco exkluzivnějšího, jsou tu účty Prémiový a Exkluzivní.

Studenti? I na vás si banka pamatuje! Dostanete odměnu ke svému studentskému účtu.

Ale co dosavadní klienti? Ti mohou soutěžit o 10 000 Kč v soutěži banky nebo získat až 3 000 korun za použití nové Visa karty.

Foto: Shutterstock

Další banky nezůstávají pozadu

Raiffeisenbank sice nabízí jednu z nejvýhodnějších akcí na trhu, ale konkurence nezůstává pozadu. ČSOB například láká nové klienty na odměnu 1 000 Kč při založení nového běžného účtu s názvem Plus konto nebo Poštovní účet. Pro odměnu stačí po založení účtu přihlásit se do mobilní aplikace a alespoň jednou zaplatit kartou. Pro mladé klienty ve věku od 18 do 30 let má ČSOB speciální nabídku až 1 500 Kč a možnost soutěžit o deset iPhone 15. A pokud dáváte přednost kinu před penězi, může vás zaujmout nabídka UniCredit Bank, která novým klientům nabízí dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma.

Bankovní bonusy se stávají stále oblíbenějším způsobem, jak banky lákají nové klienty. Ačkoliv mohou vypadat lákavě, je vždy dobré pečlivě si přečíst všechny podmínky a úvahy o výhodnosti nabídek. Takže ať už hledáte novou banku nebo chcete jen využít aktuálních nabídek, máte nyní přehled o tom, co vám banky momentálně nabízejí.

Foto: Shutterstock, zdroj: RaiffeisenBank, CSOB

Nenechte si ujít
Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo před více jak rokem připravovat novelu stran příspěvku na péči. Ta měla také nastavit nová pravidla jejího zvyšování, ale místo toho teď vláda jedná o další novele. Jak už to tak bývá, zatím se nedohodli. Co je tento příspěvek zač? Jde o sociální dávku určenou těm lidem, který se o sebe kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu nemohou postarat. Potřebují tedy průběžnou asistenci, buď částečnou, či plnou. Dle míry této potřeby je takový člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Od nich se odvíjí výše příspěvku a každý stupeň má jisté podmínky. Peníze tak slouží k úhradě pečovatelské služby, pomůcek, zařízení nebo třeba pro blízkou osobu. Tu obvykle taková péče omezuje od plných pracovních možností. V případě 70 % takto závislých lidí totiž zajišťuje potřebnou péči právě rodina a nejbližší okolí. To potvrdil i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Pět let beze změny Zatímco ale inflace v posledních pěti letech „vesele“ rostla, tento příspěvek zůstal zcela bez pozornosti. Poslední změna nastala 2018, ovšem od té doby citelně klesla kupní síla měny. Co jste v srpnu roku 2018 koupili za pět tisíc, na to jste v letošním srpnu potřebovali už sedm tisíc. Také ceny pečovatelských služeb neklesaly, právě naopak. MPSV tak během první polovičky letoška připravilo další novelu zákona o sociálních službách. V návrhu však bylo jen zvýšení příspěvku pro dospělé v prvním stupni závislosti. Konkrétně z 880 Kč na 2 000 Kč. Tento návrh však nakonec ani nedoputoval do prostor Sněmovny. Foto: Shutterstock Kdy bude další zvýšení? V září oznámilo ministerstvo nepříliš konkrétně další zvýšení, které bylo v plánu na rok 2024. Původně na tom byla i shoda, teď se však vedou další jednání. Tiskový mluvčí řekl, že se o věci stále diskutuje. Novela zákona o sociálních službách plánovaná na leden 2025 se zvýšením nezabývá. Ale právě tento zákon ho stanovuje. Automatická valorizace? Ministra Marian Jurečka několikrát mluvil o automatickém navyšování, s čímž souhlasí i Václav Krása. Mechanismus by měl být podobný jako u penzí. V září ministerstvo oznámilo další druh dávky, tzv. doplatek příspěvku na péči. „Ten bude určen příjemcům příspěvku na péči, pro kterého není stávající výše objektivně dostatečná.“ Dle původních plánů měl doplatek fungovat od září 2024. Je však znám pouze název, vůbec ne konkrétní podoba, což není moc důvěryhodné. Byla by to také další administrativa a posuzování. Dle slov Jakuba Augusty z tiskového odboru: „probíhají jednání s aktéry“. Výsledkem je velká neznámá a punc nedůvěryhodnosti. Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, Kurzy, iRozhlas Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Lednová valorizace důchodů v roce 2024 přináší podstatnou změnu. Na rozdíl od předchozích let, tentokrát dojde pouze ke zvýšení základní výměry důchodů, čímž se odchyluje od tradičního postupu, který zahrnoval zásluhovou část. Tato novinka, kterou ovlivnilo nenápadné ustanovení v zákoně, může překvapit mnohé důchodce. Proces schválení a dopady na důchodce Vláda schválila nařízení, které určuje, že všechny důchody se zvýší o 360 korun. Toto rozhodnutí vychází z pravidel daných zákonem o důchodovém pojištění. Důležitým faktorem je zde výška průměrné mzdy, která v tomto případě způsobila, že se procentní výměra nezvyšuje, navzdory stále vysoké inflaci. Podstata změn ve valorizaci V souladu s platným zákonem, základní výměra důchodů musí odpovídat 10 % průměrné mzdy pro nový kalendářní rok. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, zdůrazňuje, že vláda neovlivňuje strukturu zvýšení důchodů, ale řídí se zákonem. Zákon také stanovuje, že pokud je růst základní výměry vysoký a převyšuje procentní nárůst, dochází k navýšení pouze základní výměry. Část navýšení důchodu, která chybí v lednové valorizaci v roce 2024, je zásluhová část. Toto rozhodnutí je způsobeno specifickým ustanovením v zákoně o důchodovém pojištění. Podle tohoto ustanovení, pokud je růst průměrné mzdy vysoký, což byl případ v tomto období, nezvyšuje se procentní výměra důchodů. Tento mechanismus vede k situaci, kdy se zvyšuje pouze základní výměra důchodů, což znamená, že všichni důchodci obdrží stejnou částku navíc, bez ohledu na délku jejich předchozího zaměstnání či výši jejich příspěvků do důchodového systému, což jsou faktory obvykle zohledňované v zásluhové části. Foto: Shutterstock Inflace a její vliv na valorizaci Pro lednovou valorizaci důchodů se bere v úvahu inflace od února do června 2023. Toto období již bylo zohledněno v mimořádné červnové valorizaci. Zároveň reálné mzdy v uplynulém období klesaly, a tak se do valorizace nepromítají. Naopak, významný růst nominální průměrné mzdy vedl k tomu, že nebylo možné zvyšovat procentní výměru důchodů. Klíčové body změny Lednová valorizace důchodů v roce 2024 je rovnostářská, jelikož všichni důchodci dostanou přidáno stejnou částku – 360 korun. Tento krok představuje odchýlení od tradiční metody, kde byla zohledněna i zásluhová část. Klíčové ustanovení, které k tomuto vedlo, je obsaženo v § 67 odstavci 6 zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Foto: Shutterstock, zdroje: Kurzy, E15 Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Žádáte-li o starobní důchod, může se vám vyplatit počkat ještě pár měsíců. V roce 2024 totiž přináší výhodnější finanční perspektivy pro odchod do důchodu. Pokud odkládáte svůj odchod do penze, můžete si zajistit vyšší měsíční příjem, a to v průměru o několik set korun. Podmínky pro starobní důchod Klasický starobní důchod můžete žádat, pokud splňujete dvě základní podmínky: dosáhnete stanoveného věku pro odchod do penze a současně máte odpracováno minimálně 35 let, což představuje dobu, po kterou jste odváděli sociální pojištění. Výše důchodu je odvozena od vašich minulých výdělků, ale můžete ji ovlivnit i vhodným načasováním odchodu do důchodu “Neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak lze zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,” varuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services. Foto: Shutterstock Novinky s odchodem do důchodu v roce 2024 Situace ohledně vhodného času na odchod do důchodu se mění každý rok, a proto je důležité být informován. Lednová valorizace v roce 2024 zvýší základní výměru důchodů o 360 korun na 4400 korun. Výpočty společnosti Freedom Financial Services naznačují, že důchody přiznané v roce 2024 budou vyšší než valorizované důchody do konce roku 2023. Rozdíly v důchodech se pohybují v řádech desítek až tisíců korun měsíčně a jsou úměrné výši starobního důchodu. Čím vyšší je důchod, tím větší je rozdíl ve prospěch roku 2024. Tím pádem se ukazuje, že odklad odchodu do důchodu může přinést významné finanční výhody. Opakující se trend V případě zájmu o důchod je důležité mít na paměti, že i po jeho přiznání lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat o změnu data přiznání důchodu a pokračovat v práci až do dosažení vyššího věku a tím i vyššího důchodu. Podle aktuálních údajů ČSSZ je v letech 1959 až 1963 nejvíce žadatelů o starobní důchod, a to kvůli nižšímu důchodovému věku žen a dalším faktorům. Odhaduje se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, Finance Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]