02/03/2024

V dnešním digitálním věku, kdy se vše přesouvá do online prostředí, je logické, že i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) drží krok s dobou. Pro všechny samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) přichází důležitá změna, která zefektivňuje správu záloh na důchodové pojištění. Řeč je o novince, která mění způsob, jakým podnikatelé přistupují k informacím o svém pojištění.

Nová éra digitálních služeb

ČSSZ spustila novou online službu „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“. Díky této službě najdou podnikatelé veškeré informace o svých pohledávkách, vyúčtování, přehledu o příjmech a výdajích a dalších údajích přímo na ePortálu ČSSZ. To znamená, že již nebudou muset čekat na tištěné roční vyúčtování záloh na pojistné, které jim přicházelo poštou. Tento krok přináší nejen úsporu času, ale i provozních výdajů spojených s tiskem a distribucí dokumentů.

Platby snadno a rychle

Velkou výhodou této digitalizace je možnost okamžité platby prostřednictvím QR kódu. Tato funkce usnadňuje a urychluje úhradu splatných nebo dlužných částek, což je v dnešní uspěchané době velkým plusem. Podnikatelé tak mají přehled o svých financích na dosah ruky a mohou snadno reagovat na jakékoli změny.

Přihlášení a zastupování

Přihlásit se do služby lze různými způsoby, ať už prostřednictvím Identity občana (např. bankovní identita) nebo přihlašovacích údajů k datové schránce. Možnost přihlášení pomocí zahraničního identifikačního prostředku podle unijního nařízení eIDAS je také významným krokem k internacionalizaci služeb. A pro ty, kteří využívají služeb účetního či daňového poradce, je možné elektronicky pověřit tuto osobu k zastupování prostřednictvím tiskopisu Plná moc k úkonům a službám ČSSZ.

Foto: Shutterstock

Co nás čeká dál?

ČSSZ slibuje, že službu v brzké době rozšíří o další funkce a informace. To znamená, že podnikatelé se mohou těšit na ještě komfortnější správu svých pojistných záležitostí. A nezapomeňme na důležitou změnu pro rok 2024 – minimální záloha na sociální pojištění se zvyšuje na 3852 Kč, což platí již od lednové platby.

Důchodové pojištění v novém kabátě

Změna ve způsobu vyúčtování a správy záloh na důchodové pojištění pro OSVČ je vítaným krokem k modernizaci a zjednodušení administrativy. Digitalizace služeb ČSSZ nejen zvyšuje efektivitu a snižuje náklady, ale také usnadňuje podnikatelům přístup k informacím a zrychluje procesy. V dobe, kdy je čas cenným zdrojem, je každá usnadněná administrativa zlatem.

Foto: Shutterstock, zdroj: eportal.cssz, Mesec

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x