26/05/2024

Český zákoník práce prochází zásadní reformou, která přinese řadu novinek pro zaměstnance i zaměstnavatele. Mezi klíčové změny patří prodloužení zkušební doby, zkrácení výpovědních lhůt, zavedení možnosti vyplácet mzdy v cizí měně a úprava pravidel pro dětskou práci.

Delší zkušební doba pro větší jistotu

Novela zákoníku práce umožňuje prodloužit zkušební dobu z maximálně tří měsíců na čtyři. U vedoucích pracovníků z šesti na osm měsíců. Zaměstnavatel tak bude mít více času na to, aby posoudil, zda je pro něj daný uchazeč vhodný. I nadále půjde o možnost, nikoliv o povinnost. Zaměstnanci se tak i nadále budou moci domluvit na kratší zkušební době, případně na žádné.

Kratší výpovědi pro větší flexibilitu

Pokud novela projde, zkrátí se výpovědní doba ze dvou na jeden měsíc v případě výpovědí spojených s pochybením zaměstnance. Zároveň se prodlouží období pro propuštění z kázeňských důvodů z 2 na 3 měsíce a doba, kdy je možné přestupek řešit, se prodlouží z 12 na 15 měsíců. Změna se dotkne i výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, které by měly běžet hned ode dne doručení výpovědi, a ne až od prvního dne následujícího měsíce.

Odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti zaplatí pojišťovny

Novela sjednocuje výpovědní důvody související s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tak bude mít zaměstnanec nově místo odstupného nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele. Náklady na odstupné, které činí minimálně 12násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, ponese pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn.

Dětská práce od 14 let v době prázdnin

Novela otevírá cestu k tomu, aby mladiství od 14 let mohli pracovat i bez ukončeného základního vzdělání, a to v době hlavních prázdnin. Maximální možná pracovní doba pro mladistvé bude 35 hodin týdně, respektive 7 hodin denně. V současnosti mohou pracovat pouze mladí lidé, kteří dokončí povinnou školní docházku, nejdříve od 15 let.

Foto: Shutterstock

Mzda v cizí měně a další novinky

Novela dále umožňuje firmám vyplácet zaměstnance v měně, ke které je vyhlašován kurz devizového trhu, a to v případě, že se na tom s ním dohodnou. Týkat se to bude mzdy i platu, ale i odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Momentálně je to možné pouze u zaměstnanců se sídlem práce v zahraničí.

Nová pravidla by měla také podpořit zaměstnávání odborníků ve veřejné správě, kdy u vybraných profesí bude možný souběh výkonu práce s členstvím v orgánech podnikajících právnických osob. Zpřísní se také prokazování působnosti odborové organizace.

Návrh novely je v připomínkovém řízení

Návrh novely zákoníku práce je momentálně v připomínkovém řízení a poté ho bude schvalovat vláda a Parlament. Nová pravidla by měla začít platit od ledna 2025.

Novela vyvolává smíšené reakce. Zatímco někteří ji vnímají jako modernizaci a flexibilní reakci na potřeby trhu práce, jiní kritizují prodloužení zkušební doby a oslabení práv zaměstnanců.

Závěr

Novela zákoníku práce přináší řadu změn, které ovlivní jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Je důležité, aby se s nimi obě strany seznámily a vypořádaly se s jejich dopady.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, Advokatnidenik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *