05/03/2024

Letošní rok zaznamenal vysoký počet žádostí o výchovné k důchodu podaných ze strany ovdovělých mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministrem Marianem Jurečkem proto informovalo o nutnosti některé tyto žádosti prověřit z důvodu obav ze zneužití.

O výchovné si požádalo podezřele mnoho ovdovělých mužů

Plánuje se prověřit okolo 33 000 žádostí z nichž zhruba 75 % podali ovdovělí muži. Podezírají totiž, že v některých případech se ve skutečnosti o děti staral zesnulý partner či partnerka, jelikož nárok na výchovné v případě smrti pobíratelé na druhého rodiče nepřechází.

To, zda se nejedná o podvod budou zjišťovat pomocí materiálů, které budou podezřelé osoby nutné dodatečně doložit. Tyto materiály by měly prokazovat, že byl dotyčný člověk skutečně tou hlavní osobou, která se starala o výchovu dítěte po dobu jeho nezletilosti. Spousta osob se totiž snaží situaci využít a přilepšit si ke svému důchodu, přičemž zneužívají zesnulosti svého partnera, který už se proti tomuto kroku nemůže ohradit.

Foto: Shutterstock

Kdo má správně nárok na výchovné?

Výchovné vešlo v platnost v lednu tohoto roku a jedná se o odměnu za výchovu dítěte pro hlavního pečovatele. Na tuto novou formu příspěvku padne letos 19 miliard, přičemž se tato částka přičítá do státního dluhu.

Nárok na výchovné mají pobíratelé starobního důchodu, kteří zároveň pečovali o dítě minimálně 10 let v době jeho nezletilosti nebo pokud se osoba ujmula dítěte staršího osmi let a pečovala o něj alespoň 5 let bez přerušení až do nabytí zletilosti nebo v případě, že dítě zemřelo před pátým rokem věku a tato osoba o něj pečovala od narození až do doby úmrtí.

Tato pravidla však neplatí úplně pevně a existují nejasné situace. V případě, že jsou oba rodiče naživu, může například jeden z nich požádat o výchovné a ten druhý pak musí potvrdit, že byl skutečně hlavním pečovatelem o jejich dítě on. Ale v realitě tomu tak být přitom nemuselo. Toto se vyplatí například v případě, kdy jeden z rodičů odchází do důchodu dříve než ten druhý. Otázkou je, zda se jedná o platný postup nebo se prověřování bude týkat i těchto žádostí.

Foto: Shutterstock, zdroj: Ceskeduchody, MPSV