19/06/2024

Během válek probíhalo mnoho výzkumů, které by se daly považovat za bizarní čí zrůdné, a jejich snaha byla posílit vojenskou sílu a získat strategickou výhodu. Některé experimenty během světových válek zahrnovaly například experimenty chemických zbraní, biologických zbraní či psychologické války. V období Stalinovy vlády se započal tzv. Stalinův projekt, který se věnoval křížení vojáků s opicemi. Tento projekt měl posílit vojenskou obranu země tím, že vznikne nový druh vojáka, nadčlověka s vyššími fyzickými i inteligenčními schopnostmi.

Založeno na pravdě?

Jednalo se o nejtemnější a nejutajovanější vojenský experiment v historii, proto k němu nejsou přímé důkazy ani oficiální záznamy, které by onen projekt potvrdily. Není tedy jisté, že takovýto projekt byl ve skutečnosti prováděn.

Celý projekt je opřen mnoho spekulacemi. Je několik teorií i proč tento projekt vznikl. Jedna teorie tvrdí, že Stalin byl posedlý myšlenkou vytvoření neporazitelné armády a viděl v kombinaci lidského a zvířecího genetického materiálu potenciál pro dosažení této vize. Další teorie uvádí, že experimenty byly vedeny ve snaze vyšlechtit geneticky modifikované bytosti, které by mohly být využity pro speciální operace a špionáž.

Foto: Shutterstock

Nevydařená genetická mutace

Výzkum – genetickou mutaci, měl na starosti ruský vědec Ilja Ivanov, který se proslavil umělým oplodňováním koni. Měl finanční prostředky a k dispozici několik šimpanzů. První pokusy prováděl s lidským spermatem, po několika neúspěších se rozhodl oplodnit opičím spermatem lidské ženy. Tyto ženy, které byly pacientky v místní nemocnici neměly ani tušení, že se na nich plánuje uskutečnit takto zvrácený experiment. Naštěstí se do projektu vložil guvernér a tento akt zakázal. Ivanov zajistil pět svolných žen, které souhlasily s experimentem, veškeré opice však zemřely.

V odborné ale i laické veřejnosti tento projekt vzbudil velké zneklidnění a pobouření. I když se o výsledcích projektu šířily pouze spekulace, mnoho lidí důrazně odsuzovalo takové kontroverzní a nehumánní postupy. Pokud by tento projekt byl pravdivý, neví se, zda byl projekt vůbec na popud Stalina.

Foto: Shutterstock, zdroj: NewScientist, ScientificAmerican