22/05/2024

Chystáte se na odpočinkovou etapu života a zajímá vás, jaké aktivity se vám počítají do důchodu? Nejen pravidelná práce, ale i řada jiných období může být pro vaši budoucí penzi klíčová. V České republice je pro získání starobního důchodu nutné splnit dva základní pilíře: dosáhnout určitého věku a mít odpracováno minimálně 35 let. Ale co když nemůžete pracovat?

Různé cesty k důchodu

Rodičovství jako investice do budoucnosti

Péče o dítě do čtyř let věku je nejznámější příklad, kdy se vaše „nepracující“ období plně započítává do důchodového základu. Tři roky s dítětem doma se rovnají třem odpracovaným letům. Nezáleží na tom, zda se o dítě stará matka či otec, hlavní je, že péči nelze dělit mezi více osob.

Studium a vojna jako náhradní doby

Pro některé jedince může být výhodou i studium či vojenská služba. Osoby, které dokončili školu před rokem 2010, mohou získat kredit až za šest let studia, i když jen z 80 %. Stejná sazba platí pro odvedence vojenské služby do roku 2016.

Ztráta zaměstnání a zdravotní komplikace

Za náhradní dobu se počítá i evidence na úřadu práce, avšak podmínky se liší dle data a doby podpory. Zdravotní postižení nebo dlouhodobá nemoc mohou rovněž přispět k naplnění požadavků pro nárok na penzi.

Pěstounství a jiné formy pomoci

V péči o závislou osobu nebo v pěstounské péči lze také nalézt hodnoty pro důchodový systém. Zde platí plná sazba pro započtení do důchodového pojištění.

Foto: Shutterstock

Dokládání náhradních dob

Pokud se připravujete na důchod, měli byste vědět, že některé náhradní doby vyžadují prokázání, zatímco jiné se evidují automaticky. Výpočet důchodu často zahrnuje období, jako je například péče o dítě nebo invalidita, kde úřady mohou informace získat z vlastních záznamů.

V případě, že jste pobírali invalidní důchod, čerpali dávky nemocenského pojištění, nebo pečovali o osobu závislou na pomoci jiné osoby, nebudete muset tyto skutečnosti dokládat. Česká správa sociálního pojištění (ČSSZ) má dostatek dat k jejich ověření ve vlastní evidenci.

Avšak jiné situace vyžadují aktivní přístup. Pokud jste byli evidováni na úřadu práce, zejména pokud jste k datu podání žádosti o důchod stále v evidenci, může být nezbytné tuto skutečnost doložit potvrzením od úřadu práce. Totéž platí pro období vojenské služby, kde jako důkaz slouží vojenská knížka nebo potvrzení o vykonání služby.

Důležité je i prokázání péče o dítě do čtyř let, což se obvykle řeší čestným prohlášením. Pro OSVČ, které čerpaly dobrovolné nemocenské pojištění, se jako důkaz počítají záznamy o dočasné pracovní neschopnosti či karanténě.

Doporučujeme pečlivě uspořádat veškerou dokumentaci a v případě nejasností se obrátit přímo na ČSSZ nebo odborného poradce.

Závěr a klíčové informace

Nezapomeňte, že výpočet důchodu bere v úvahu jen vaše příjmy z období, kdy jste byli plně zaměstnaní. Informace o odpracovaných a náhradních dobách získáte na webu sociální správy, což vám umožní lépe se připravit na zasloužený odpočinek.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, Financnezdravejsi.csas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *