26/05/2024

V České republice se chystají významné změny v procesu rozvodů, které mají za cíl zjednodušení a urychlení celého řízení. Nová rozvodová reforma, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, přináší řadu úlev pro rozvádějící se páry. Zvláště pro rodiny s dětmi. Reforma, která byla představena loni na podzim a nyní míří ke schválení vládou. Slibuje, že rozvody budou nejen rychlejší a levnější, ale také méně stresující pro všechny zúčastněné.

Urychlení rozvodového procesu

Jednou z největších změn je zrušení povinnosti manželů vysvětlovat u soudu důvody rozvodu. Díky tomu odpadne mnohdy nepříjemné vysvětlování, které může být pro obě strany emocionálně náročné. Dále se ruší i podmínka, že manželé nesmí před rozvodem půl roku žít společně. Naopak zůstává pravidlo, že rozvést se lze pouze v manželství, které trvá alespoň rok.

Smluvený rozvod: rychlejší a levnější řešení

Zásadní novinkou je zavedení takzvaného smluveného rozvodu. Pokud se manželé dohodnou na všech důležitých aspektech rozvodu, jako je péče o děti, dělení majetku a bydlení, může být rozvod finalizován už po jednom soudním stání. Tím se značně zkracuje čas i náklady spojené s rozvodem, neboť řízení u opatrovnického a rozvodového soudu se nově spojuje do jednoho.

Finanční úlevy a motivace k dohodě

Reforma také zavádí nižší soudní poplatky pro ty, kteří podali společný návrh na rozvod. Standardní poplatek by měl činit 2000 korun. V případě, že se druhý manžel připojí k návrhu až během řízení, bude poplatek zvýšen na 5000 korun. Tato úprava má motivovat k dosažení konsensu ještě před soudním řízením.

Změny v péči o děti po rozvodu

Reforma přináší také změnu v názvosloví a přístupu k péči o děti. Už nebude nutné rozlišovat mezi společnou a střídavou péčí, ale bude se klást důraz na faktickou péči obou rodičů. Soud bude rozhodovat o poměrech dítěte i v případě smluveného rozvodu. Rodiče budou mít větší slovo v tom, jak bude péče prakticky realizována.

Nové přístupy k výživnému

Další významnou novinkou je zavedení možnosti postoupení pohledávky na výživné, což má pomoci v případech, kdy jeden z rodičů odmítá platit alimenty. Tento krok má usnadnit rychlý přístup k finančním prostředkům pro péči o dítě.

Rychlost, efektivita a méně emocí

Tyto změny by měly výrazně ovlivnit jak rychlost a efektivitu rozvodového procesu, tak i jeho emocionální dopad na všechny zúčastněné. Očekává se, že díky reformě dojde ke zklidnění mnohdy napjaté atmosféry a že rodiče budou moci rychleji a s menšími náklady uzavřít kapitolu svého manželství a soustředit se na budoucí spolupráci ve výchově svých dětí.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *