02/03/2024

Ve světě realitních obchodů se začíná psát nová kapitola v právním rámci rezervačních smluv. Tato významná změna reaguje na častou praxi, kdy realitní kanceláře účtují klientům smluvní pokuty za nepřípadné uzavření kupní smlouvy. Nedávný soudní verdikt Nejvyššího soudu výrazně posiluje práva spotřebitelů a zdá se být krokem směrem k eliminaci této kontroverzní praxe.

Rezervační smlouva není závazná k uzavření kupní smlouvy

Zájemce o nemovitost, který podepíše rezervační smlouvu s realitní kanceláří a prodávajícím, není automaticky zavázán k uzavření kupní smlouvy. To je nyní potvrzeno i rozhodnutím Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání zprostředkovatele, jenž si chtěl ponechat rezervační poplatek ve výši 72 600 korun poté, co zájemci o nemovitost odstoupili od koupě kvůli nesplněným povinnostem zprostředkovatele.

Nejvyšší soud v této kauze zdůraznil, že zákon o realitním zprostředkování zasahuje i do trojstranných rezervačních smluv. Není možné vytvořit ustanovení, která by spotřebitele zavazovala k uzavření smlouvy o koupi nemovitosti. Zákon jasně zakazuje realitním kancelářím ukládat takové povinnosti, a to i v případě, že smlouvu označí jiným způsobem nebo se snaží vyhnout jeho aplikaci.

Foto: Shutterstock

Ochrana spotřebitelů a transparentnost

Rozsudek Nejvyššího soudu je reakcí na praktiky realitních zprostředkovatelů, kteří se snaží obejít zákaz zakotvený v zákoně. Realitní kanceláře často označují rezervační poplatky jinými názvy, aby se vyhnuly právním omezením, ale Nejvyšší soud jednoznačně prohlásil, že obsah smlouvy je rozhodující.

Ve světle tohoto rozhodnutí lze očekávat, že realitní kanceláře budou muset přepracovat své rezervační smlouvy a zbavit je ustanovení, která spotřebitele postihují za neuzavření kupní smlouvy. Tímto krokem by se měla zvýšit transparentnost a ochrana spotřebitelů při realitních transakcích.

Rozsudek Nejvyššího soudu poskytuje důležité vodítko pro budoucnost realitního trhu a staví se proti praxi účtování smluvních pokut, která může být nejen nezákonná, ale také nespravedlivá vůči spotřebitelům. Zákaz takových sankcí při neuzavření smlouvy by měl posílit důvěru veřejnosti v realitní služby a zajistit férovější podmínky pro všechny zainteresované strany.

Foto: Shutterstock, zdroj: Nejvyšší soud, MFAdvokati

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x