04/03/2024

Vláda České republiky se v rámci svého akčního plánu na období 2023 až 2026 zaměřuje na podporu rovného odměňování žen a mužů. Tento krok navazuje na evropskou dohodu o rovném odměňování pracovníků na srovnatelných pozicích. Klíčovým prvkem plánu je povinnost pro firmy zveřejňovat výši mzdy v pracovních inzerátech. Tento krok by mohl mít zásadní dopad na transparentnost pracovního trhu a rovnost mezd.

Pohled firem na povinné zveřejňování mezd

Přestože některé společnosti již nyní praktikují zveřejňování mezd v inzerátech, ne všechny firmy tento krok přijímají s nadšením. Například společnost Kogi CON, specializující se na firemní kulturu, vnímá toto nařízení jako významný zásah do svobody firem. Filip Hurda, ředitel společnosti, zdůrazňuje, že transparentnost může mít různý dopad v závislosti na firemní kultuře a hierarchii.

Z dat z průzkumu provedeného společností Předvýběr.cz vyplývá, že přístup zaměstnavatelů k zveřejňování mezd v inzerátech je rozmanitý. Pouze 7,1% respondentů uvádí, že vždy zveřejňují výši nabízené mzdy, zatímco 35,7% to dělá většinou. Na druhé straně, 35,7% zaměstnavatelů se k zveřejňování mezd spíše nekloní a 21,4% to nikdy nedělá. Co se týče způsobu prezentace mzdy, 11,5% zaměstnavatelů uvádí konkrétní částku, zatímco většina (50%) používá pásmo mzdy s rozmezím +- 20% a 38,5% s větším rozmezím.

Zajímavé je, že většina respondentů (88,8%) nevidí zveřejňování mezd jako povinnost danou zákonem. Důvody pro zveřejňování nebo nezveřejňování mezd se liší, ale 50% zaměstnavatelů, kteří mzdy zveřejňují, to dělá z důvodu transparentnosti a 46,2% kvůli konkurenční výhodě v nalákání kandidátů. Co se týče vyjednávání o mzdě během pohovoru, 53,6% zaměstnavatelů uvádí, že nabízená odměna je konečná, zatímco 46,4% je otevřených jednání o mzdě. Většina zaměstnavatelů (85,2%) zvyšuje mzdy stávajícím zaměstnancům individuálně, podle výkonu.

Výzkum a reakce na trhu

Výzkum personální společnosti Předvýběr ukázal, že některé firmy již výši platu zveřejňují, ale zároveň existuje odpor vůči povinnému zveřejňování. Jan Nezkusil, manažer společnosti Hays, poukazuje na to, že inzerce s uvedenou mzdou může lákat vhodné kandidáty, zároveň však eliminuje ty s odlišným mzdovým očekáváním.

Foto: Shutterstock

Jak výše mzdy ovlivňuje volbu pracovního místa

Podle Františka Boudného, ředitele Předvýběru.cz, není mzda jediným rozhodujícím faktorem při výběru pracovního místa. Průzkum ukázal, že pouze sedmadvacet procent respondentů považuje mzdu za klíčový faktor. Nefinanční benefity a kvalita pracovního prostředí hrají také významnou roli.

Pohled zaměstnanců na mzdy podle dat z průzkumu Předvýběr.cz ukazuje, že výše mzdy hraje důležitou roli při výběru zaměstnání. Celých 42% respondentů označilo mzdu za naprosto zásadní faktor, zatímco 55,2% ji považuje za poměrně důležitou. Pokud inzerát neuvádí mzdu, 14,6% zaměstnanců se o takovou nabídku vůbec nezajímá a 31,4% ji považuje za méně atraktivní. Přesto je většina (34,8%) ochotna zjistit nabízenou mzdu přímo u firmy. 

Když jde o rozhodování o přijetí nabídky zaměstnání, 26,6% respondentů uvedlo, že mzda je pro ně na prvním místě, ale 55,6% uznává, že nefinanční benefity mohou mzdové podmínky částečně nahradit. V procesu vyjednávání mzdy na pohovoru se 8,8% aktivně snaží vyjednat si vyšší mzdu, zatímco 36,4% to dělá spíše ano. Při pohovoru 13,2% zaměstnanců klade důraz na mzdu jako jednu z prvních věcí, zatímco 48% řeší mzdu až na konci a 38,8% čeká, až se o mzdě zmíní zaměstnavatel.

Shrnutí a důsledky pro trh práce

Toto nařízení vlády o výši mzdy v inzerátech představuje krok směrem k transparentnosti a rovnosti na pracovišti. Jak se však ukazuje, názory na tuto změnu se liší a její dopad na firemní kulturu a pracovní trh bude předmětem dalších diskuzí a pozorování.

Foto: Shutterstock, zdroj: Kurzy, Reddit

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x