02/03/2024

V posledních letech se stává recyklace a šetrné nakládání s odpady stále více významnými tématy. V tomto kontextu přichází s novým konceptem sběru použitých PET lahví internetový prodejce potravin Rohlik.cz, který svým přístupem předbíhá nadcházející legislativu o zálohování PET lahví.

Inovativní přístup Rohlik.cz

Rohlík.cz, známý svou dynamikou a inovativními řešeními, se rozhodl přijít s vlastním systémem sběru PET lahví. Tato iniciativa jasně ukazuje, že společnost bere recyklaci vážně a snaží se aktivně přispět k lepšímu životnímu prostředí. Generální ředitel Rohlik.cz Martin Beháň zdůrazňuje, že hlavním cílem je zjednodušení třídění odpadu pro zákazníky a zvýšení jejich zájmu o recyklaci.

Význam recyklace pro spotřebitele

Podle průzkumu společnosti Ipsos, který si nechal Rohlik.cz zpracovat, je až 36 procent lidí odrazováno od třídění plastů kvůli vzdálenosti k žlutým kontejnerům. Tento nový sběrný program by mohl motivovat více lidí k třídění, jelikož nabízí pohodlnější a přístupnější možnost.

Očekávané zavedení zálohování PET lahví

V roce 2025 plánuje Ministerstvo životního prostředí zavést systém zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Tento krok je očekáván s nadějí, že zvýší míru recyklace a sníží množství odpadu. Zálohované obaly by se měly týkat lahviček od desetiny litru do tří litrů s pravděpodobnou zálohou čtyři koruny.

Srovnání s konkurencí

Nejen Rohlik.cz, ale také řetězce jako Lidl a Kaufland, které patří německé skupině Schwarz, se rozhodly pro sběr PET lahví a nápojových plechovek. Tyto kroky ukazují, že obchodní sektor hraje klíčovou roli v otázkách recyklace a životního prostředí.

Foto: Shutterstock

Výzvy a mýty o třídění

Sběr a recyklace odpadů jsou často obestřeny mýty a nedorozuměními. Například, někteří lidé se domnívají, že třídění je zbytečné, protože vše končí ve spalovně. Naštěstí, technologie se neustále vyvíjejí a umožňují lepší a efektivnější recyklaci různých typů materiálů.

Změny v třídění a recyklaci

S rostoucím počtem inovací v třídicích technologiích se zvyšuje i efektivita recyklace. Díky tomu může být větší množství materiálů znovu využito, což snižuje zátěž na životní prostředí.

Iniciativa Rohlik.cz a dalších obchodních řetězců v oblasti sběru a recyklace PET lahví je vítaným krokem k udržitelnější budoucnosti. Tyto aktivity nejenže zjednodušují proces třídění pro spotřebitele, ale také přispívají k ochraně životního prostředí.

Foto: Shutterstock, zdroj: Rohlik, Ekonews

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x