23/04/2024

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil návrh, který může zásadně změnit systém stanovení minimální mzdy v České republice. Klíčovým prvkem je přechod na předem stanovený vzorec, který by odvozoval výši minimální mzdy od průměrné mzdy v zemi. Tento krok má zaručit větší transparentnost a předvídatelnost pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Dvě možné cesty pro minimální mzdu

Jurečkův návrh přináší dvě varianty. První se opírá o minimální mzdu stanovenou na úrovni 45 procent průměrné mzdy, druhá na úrovni 50 procent. Zároveň návrh počítá s možností odstranění systému zaručených mezd, což by mohlo vést k většímu důrazu na sociální dialog a kolektivní vyjednávání.

V České republice, podle dostupných informací k dubnu 2023, neexistoval pevně stanovený matematický vzorec pro výpočet minimální mzdy. Místo toho se výše minimální mzdy obvykle určovala rozhodnutím vlády, zohledňující různé ekonomické a sociální faktory, jako jsou průměrná mzda v zemi, inflace, životní náklady, a často i v rámci politických a sociálních diskuzí mezi vládou, zaměstnavateli a odbory.

V návrhu, o kterém se zmiňoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, se hovoří o zavedení “vzorečku” pro automatický růst minimální mzdy, který by byl navázán na vývoj průměrné mzdy. Tento návrh byl však v době mé poslední aktualizace stále ve fázi diskuse a nebyl ještě implementován.

Ve zjednodušené formě by takový vzorec mohl vypadat například takto:

Minimální mzda = Průměrná mzda × Stanovený procentuální podíl

Kde “Stanovený procentuální podíl” by byl určený vládou, například 45 % nebo 50 % průměrné mzdy, jak se objevilo v návrzích. Avšak je důležité si uvědomit, že tento vzorec byl ve fázi návrhu a mohl se měnit nebo vyvíjet dále.

Jak se bude minimální mzda vypočítávat

Klíčem k nové metodě je použití koeficientu, který určí vláda a který bude reflektovat různé ekonomické a sociální faktory. Tento přístup má zajistit, aby výše minimální mzdy byla v souladu s ekonomickým vývojem a životními náklady.

Foto: Shutterstock

Historický vývoj minimální mzdy

Vývoj minimální mzdy v České republice lze sledovat v průběhu několika desetiletí, kdy se postupně zvyšovala v reakci na ekonomický vývoj a měnící se životní náklady. Zde je přehled vývoje minimální mzdy v různých letech:

 • 1991: 2 000 Kč měsíčně
 • 1992: 2 200 Kč měsíčně
 • 1996: 2 500 Kč měsíčně
 • 1998: 2 650 Kč měsíčně
 • 1999: 3 250 Kč měsíčně (leden) a 3 600 Kč (červenec)
 • 2000: 4 000 Kč měsíčně (leden) a 4 500 Kč (červenec)
 • 2001: 5 000 Kč měsíčně
 • 2002: 5 700 Kč měsíčně
 • 2003: 6 200 Kč měsíčně
 • 2004: 6 700 Kč měsíčně
 • 2005: 7 185 Kč měsíčně
 • 2006: 7 570 Kč měsíčně (leden) a 7 955 Kč (červenec)
 • 2007: 8 000 Kč měsíčně
 • 2013: 8 500 Kč měsíčně
 • 2015: 9 200 Kč měsíčně
 • 2016: 9 900 Kč měsíčně
 • 2017: 11 000 Kč měsíčně
 • 2018: 12 200 Kč měsíčně
 • 2019: 13 350 Kč měsíčně
 • 2020: 14 600 Kč měsíčně
 • 2021: 15 200 Kč měsíčně
 • 2022: 16 200 Kč měsíčně
 • 2023: 17 300 Kč měsíčně

Z těchto čísel je patrné, že minimální mzda v České republice postupně stoupala, přičemž v posledních letech dochází k jejímu rychlejšímu zvyšování. Tento trend je reakcí na ekonomický růst, inflaci a zvyšování životních nákladů v zemi.

Co to znamená pro zaměstnavatele a zaměstnance

Návrh, který ještě čeká na schválení, by mohl znamenat výraznější růst minimální mzdy v nadcházejících letech. Vládní koalice zatím nerozhodla, ke které variantě se přikloní, což zůstává předmětem diskuse mezi zaměstnavateli a odbory. Firmy vyjadřují obavy z nárůstu nákladů, zatímco odbory zdůrazňují potřebu vyšších mezd.

Foto: Shutterstock, zdroj: Podnikatel, MPSV, iDnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *