04/03/2024

Rekvalifikace se stává stále důležitějším nástrojem pro zlepšení zaměstnanosti a profesního růstu. Úřad práce nabízí širokou škálu rekvalifikačních kurzů, které umožňují lidem změnit svou kariéru nebo získat nové dovednosti ve svém oboru. Rekvalifikační kurzy mohou být z oblasti ekonomické a administrativní , stavební a technické, zdravotnictví a další. Nabídka rekvalifikačních kurzů se liší v závislosti na místě.

Před zahájením kurzu

Úřad práce nabízí různé rekvalifikační kurzy v závislosti na potřebách trhu práce. Před zahájením rekvalifikace je důležité pečlivě zvážit své zájmy, schopnosti a profesní cíle. Zaměřte se na obory, které vás skutečně zajímají a ve kterých vidíte budoucí příležitosti. Prostudujte si nabídku kurzů a vyberte si ten nejvhodnější pro vás.

Získávání kontaktů

Rekvalifikační kurzy přes Úřad práce často přitahují různorodou skupinu lidí se stejným cílem – změnit kariéru nebo získat nové dovednosti. Využijte tuto příležitost a budujte si síť kontaktů. Navazujte vztahy se spolužáky, lektory a dalšími profesionály ve vašem oboru. Tato síť kontaktů vám může poskytnout cenné příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji a sdílení informací.

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Nabídka rekvalifikačních kurzů se pravidelně aktualizuje v závislosti na aktuálních potřebách trhu práce.

Přihlásit se do rekvalifikačního kurzu přes Úřad práce může obecně kdokoliv, kdo splňuje určité podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétních kurzech a regionálních pravidlech. Většinou se však vyžaduje, aby uchazeč byl evidován na Úřadu práce jako nezaměstnaný nebo evidovaný uchazeč o zaměstnání. Některé kurzy však mohou být otevřené i pro zaměstnané osoby, které se chtějí přeorientovat nebo zlepšit své dovednosti.

Foto: Shutterstock

Cena rekvalifikačního kurzu

Některé kurzy mohou být hrazeny z rozpočtu Úřadu práce, některé vyžadují částečné nebo plné hrazení kurzu účastníkem. Osobám, které mají zdravotní postižení, jsou dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi škol nebo rodiči na mateřské dovolené, Úřad práce tyto kurzy poskytují bezplatně.

Foto: Shutterstock, zdroj: UradpraceCR