04/03/2024

Insolvenční správkyně Sberbank CZ přináší dobré zprávy pro věřitele zkrachovalé banky. Po nedávném rozhodnutí insolvenčního soudu mohou věřitelé očekávat výplatu zhruba 57 miliard korun, což představuje 95 % jejich původních vkladů. Toto významné oznámení přichází po mnoha měsících nejistoty, kdy věřitelé netrpělivě čekali na jakékoliv informace týkající se jejich finančních prostředků.

Výplatní proces: Co potřebují věřitelé vědět

Věřitelé Sberbank CZ, kteří se nacházejí ve schváleném seznamu a jejichž počet dosahuje přibližně 16 tisíc, nyní mohou očekávat výplatu svých prostředků. Nicméně, je důležité počkat na uplynutí lhůty pro případná odvolání, která by mohla tento proces zkomplikovat. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně, ujistila, že věřitelé budou včas informováni o přesném datu zahájení výplaty.

Věřitelé by měli pečlivě sledovat insolvenční rejstřík a webové stránky Sberbank a Komerční banky, která bude zajišťovat výplatu. Podrobné informace o tom, jak výplata proběhne a jaké dokumenty budou potřebné, budou zveřejněny na těchto stránkách.

Výplata prostřednictvím Komerční banky

Většina finančních prostředků věřitelů bude vyplacena Komerční bankou, která má bohaté zkušenosti s podobnými transakcemi. Výplata bude probíhat bezhotovostně, přičemž peníze budou zaslány na bankovní účty vedené v českých korunách u bank nebo finančních institucí v České republice.

Lužová zdůrazňuje, že věřitelé budou potřebovat ještě trochu trpělivosti, než se rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu stane pravomocným. Očekává se, že podrobnosti o zahájení výplaty a potřebné dokumenty budou zveřejněny v co nejkratší možné době na webových stránkách obou bank.

Postup v případě specifických okolností

Pokud je výplata některých věřitelů komplikována exekucemi, insolvenčním řízením, dědickými řízeními nebo jinými specifickými okolnostmi, budou tito věřitelé vyplaceni přímo insolvenční správkyní, nikoli prostřednictvím Komerční banky. Podrobnosti o tomto procesu budou rovněž k dispozici na internetových stránkách obou bank.

Foto: Shutterstock

Co dělat, pokud věřitel nestihne termín

Věřitelé, kteří z nějakého důvodu nestihnou vyzvednout své prostředky v určeném termínu, budou mít možnost vyzvednout je později, společně s takzvaným finálním rozvrhem.

Světlo na konci tunelu pro věřitele Sberbank CZ

Toto oznámení je znamením naděje pro tisíce věřitelů Sberbank CZ, kteří čelili nejisté budoucnosti. S příslibem vrácení většiny jejich vkladů se nyní mohou začít pomalu ubírat cestou k finančnímu uzdravení.

Foto: Shutterstock, zdroj: Sperbank

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x