02/03/2024

Věděli jste, že v roce 2024 došlo ke změnám ve vyplácení invalidních důchodů? Pokud se ocitnete v situaci, kdy kvůli zdravotním problémům nemůžete pokračovat ve své práci, může vám v tomto přechodném období pomoci právě invalidní důchod. Ale ne každý má na tuto podporu nárok. Kdo tedy splňuje podmínky?

Nárok na invalidní důchod: Kdo a jak?

Nejprve, abyste mohli invalidní důchod pobírat, je nutné, aby vás posudkový lékař uznal za invalidního. Invalidita se dělí do tří stupňů:

  • stupeň: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 procent
  • stupeň: pokles o 50 až 69 procent
  • stupeň: pokles o 70 procent a více

Podmínky pro přiznání: Věk a účast na důchodovém pojištění

Další podmínkou je splnění určité doby účasti na důchodovém pojištění. Tato doba se liší podle vašeho věku. Například, pokud vám je méně než 20 let, stačí mít méně než rok pojištění. Pro osoby starší 28 let je potřeba alespoň pět let účasti na důchodovém pojištění v posledních deseti letech před vznikem invalidity.

Jak se počítá invalidní důchod?

Výše invalidního důchodu závisí na počtu odpracovaných let a na dopočtené době. Dopočtená doba představuje období od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku, tedy roky, které byste teoreticky odpracovali, pokud byste se stali invalidními.

Foto: Shutterstock

Změny v roce 2024: Co je nového?

Rok 2024 přinesl významné změny v oblasti invalidních důchodů v České republice. Došlo k jednotné valorizaci všech typů důchodů, včetně invalidního důchodu, o 360 korun. Toto zvýšení se automaticky promítlo do všech důchodů, bez nutnosti žádosti. Pro důchodce dosahující 85 let byla zvýšena procentní výměra o 1 000 korun. Navíc, změnil se způsob informování důchodců o valorizaci: ti, kteří mají důchod na účet a pobírají pouze jeden druh důchodu, neobdrží papírové oznámení, ale informace elektronicky. Pro ty, kteří si přejí papírové oznámení, je možné o něj požádat. Další úprava se týkala pravidel pro výpočet valorizace důchodů, kdy se snížilo započítávání růstu reálných mezd z poloviny na třetinu, i když se to v lednové valorizaci 2024 neprojevilo.

Vědět, na co máte nárok a jak postupovat, je zásadní pro vaši finanční stabilitu v případě zdravotních problémů. Nezapomeňte, že invalidní důchod je tu pro ty, kdo potřebují podporu při překonávání nepříznivé životní situace.

Foto: Shutterstock, zdroj: Portal.gov, Mesec

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x