23/05/2024

Stává se, že mnoho firem končí v insolvenčním řízení a zaměstnanci se ocitají v situaci, kdy nedostanou své mzdy, ač na ně mají nárok. Málo kdo ale ví, že zaměstnanci takových firem mohou požadovat vyplacení dané mzdy, platu, její náhrady, odstupné nebo odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na Úřadu práce.

Novela 2021 – reakce na firmy v insolvenci

Stát na počet firem v insolvenci, které dluží mzdy svým zaměstnancům reagoval novelou v roce 2021, kdy vzal v potaz to, že insolvenční řízení může trvat mnoho měsíců či let. Cílem bylo ochránit zaměstnance před nepříznivými následky zkrachovalé firmy, u které byl zaměstnán. Jednou z velkých změn byla povinnost zaměstnavatele, zřídit zvláštní účet, na který bude zaměstnavatel převádět peníze na mzdy zaměstnancům. Tento účet nebude spadat do exekuce.

Foto: Shutterstock

Novelizace – žádosti až po zahájení insolvenčního řízení

Nyní došlo k úpravě a novelizaci, týkat se to bude například toho, že si od července budou moci zaměstnanci požádat na úřadu práce o vyplacení dlužné mzdy až po zahájení insolvenčního řízení. Výjimka je pro zaměstnance, kteří ve firmě měli vliv na rozhodování a mají v ní podstatný podíl. Rozhodující pro poskytnutí peněz bude oznámení o zahájení insolvenčního řízení. Nově si podle novely budou moci žádat o vyplacení dlužného výdělku i agenturní pracovníci.

Zaměstnanci mohou získat za stanovených podmínek od úřadu práce dlužnou mzdu za tři měsíce (vyplacená částka nesmí být vyšší než 1,5násobku průměrné mzdy z předchozího roku).

Zásadní změnou je, že si zaměstnanci mohou o dlužnou mzdu požádat až po zahájení insolvenčního řízení. Úřad práce na své úřední desce vyvěsí informace ohledně platební neschopnosti dané firmy a zaměstnanci pak mohou žádat do pěti měsíců o svou mzdu, která nesmí překročit 1,5 násobku průměrné mzdy z předchozího roku.

Foto: Shutterstock, zdroj: Podnikatel, ASIS, Mesec