02/12/2023

S ohledem na stárnutí populace a ekonomický tlak, který klade na důchodový systém, se mnoho zemí rozhodlo provádět reformy v oblasti penzijního zabezpečení. I důchody se v České republice chystají projít zásadními změnami, které ovlivní způsob, jakým budou vypláceny. Aktuální systém, kdy důchody přicházejí na různé dny v měsíci, se mění na výplatu důchodů na začátku každého kalendářního měsíce. Co to pro lidi znamená a jaké jsou hlavní body těchto změn?

Nadcházející změny

  1. Méně výplatních termínů: Dosud existovalo 13 různých termínů v měsíci, kdy mohli důchodci očekávat své penze. Nově bude jen čtyři až pět termínů, které spadnou do první poloviny kalendářního měsíce. Tím se zjednoduší systém výplat a zajistí se rovnoměrnější tok finančních prostředků.
  2. Přechod na kalendářní měsíce: Od 1. července 2025 budou důchody vypláceny vždy na kalendářní měsíc, bez ohledu na den v měsíci, kdy připadá termín výplaty. To znamená, že penze začnou platit od prvního dne každého kalendářního měsíce a budou pokrývat celý měsíc.
  3. Jednorázový doplatek k valorizaci: Novela také zajišťuje, že výplaty důchodů při řádné novoroční valorizaci budou mít okamžitý účinek na začátku kalendářního měsíce. To odstraňuje nespravedlnost, která vznikala dříve kvůli odlišným termínům splatnosti. Jednotlivci nebudou muset čekat na vyšší důchody až na konci roku.
  4. Zánik nároku na důchod při úmrtí: Změna systému ovlivní i situaci, kdy důchodce zemře v průběhu kalendářního měsíce. Nově se předpokládá, že pokud jsou splněny podmínky pro nárok na důchod a jeho výplatu k prvnímu dni kalendářního měsíce, penze se nekrátí, a pozůstalí mají nárok na plnou výplatu za tento měsíc.
Foto: Shutterstock

Zefektivnit vyplácení důchodů

Tyto změny mají za cíl zjednodušit a zefektivnit systém výplat důchodů a zajistit rovnoměrný průběh plateb během roku. Zároveň by měly minimalizovat komplikace, které vznikaly v důsledku odlišných termínů výplat a zajišťovat, že důchodci nebudou čelit neočekávaným výpadkům příjmů. Je důležité zdůraznit, že tyto změny nebudou mít vliv na výši důchodů samotných ani na podmínky pro nárok na důchod. Lidé, kteří již mají nárok na důchod nebo budou mít nárok v blízké budoucnosti, by se však měli informovat o těchto novinkách a připravit se na nový systém vyplácení.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, Freedom, MPSV

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x