04/03/2024

Česká vláda i opoziční strany se baví o možnosti zvýšení rodičovského příspěvku. Jde o otázku, která ovlivňuje životy mnoha rodin. Uvažovalo se o zvýšení příspěvku o 100 tisíc korun, což by znamenalo zásadní změnu. Ale jaká je pravděpodobnost, že se tak stane?

Návrh hnutí ANO zamítnut

Nedávno poslanci hnutí ANO předložili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun. Bohužel, tento návrh byl sněmovnou odmítnut k projednání. To znamená, že výše rodičovského příspěvku zůstává stejná jako dosud: 300 tisíc na jedno dítě, případně 450 tisíc při narození dvou a více dětí současně.

Vliv inflace na hodnotu příspěvku

I když rodičovský příspěvek nebyl zvýšen, je důležité si uvědomit, že jeho reálná hodnota klesá kvůli vysoké inflaci. Na začátku roku 2020 stačilo 300 tisíc korun na mnohé výdaje, ale na konci roku 2022 byste potřebovali beze stovky 370 tisíc korun. To znamená, že rodiny dostávají stále méně na své potřeby.

Různé návrhy na zvýšení

Parlamentní strany navrhují různé částky pro zvýšení rodičovského příspěvku. Například SPD navrhuje zvýšení o 90 tisíc, Piráti o 75 tisíc a vládní lidovci o 50 tisíc korun. Je tedy možné, že v budoucnu dojde k nějakému zvýšení, ale zatím není jasné, jaká částka by byla přijata.

Pravidelná valorizace příspěvku

Některé strany navrhují zavedení pravidelné valorizace rodičovského příspěvku, což by znamenalo, že by se jeho hodnota pravidelně zvyšovala podle inflace. Tím by se zachovala jeho reálná hodnota a rodiny by nedostávaly stále méně.

Foto: Shutterstock

Co to znamená pro české rodiny?

Zatímco zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun není pravděpodobné, je možné, že se dohodne na menším zvýšení. Jakýkoliv nárůst by měl pozitivní dopad na rodiny s dětmi, protože by jim poskytl větší finanční prostor pro pokrytí výdajů spojených s péčí o děti.

Má rodičovský příspěvek i jiné přínosy?

Rodičovský příspěvek má také další přínosy. Například podporuje rodiny v časném stadiu výchovy dětí a umožňuje rodičům věnovat se svým dětem, aniž by museli okamžitě jít zpět do práce. To může mít pozitivní dopad na vztah mezi rodiči a dětmi a na jejich celkovou kvalitu života.

Zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun není v současné době pravděpodobné, ale diskuse o menším zvýšení stále probíhá. I když není jisté, jaké zvýšení nakonec bude schváleno, je důležité sledovat vývoj a doufat, že české rodiny dostanou další finanční podporu, kterou potřebují pro péči o své děti.

Foto: Shutterstock, zdroj: Vlada, Penize