04/03/2024

V tomto případě to není jen vládní konsolidační balíček. Změny stran nemocenských dávek se už objevily ve Sbírce zákonů. Jedná se však o pozitivní krok, který lidem usnadní jejich čerpání.

Čeho se změny týkají?

Pod číslem 321/2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela o organizace a provádění sociálního zabezpečení. Týká se hlavně důchodů, konkrétně možnosti požádat o něj online a úpravy ve výplatě. Stejně tak však novela obsahuje změnu slevy na pojistném a také u některých nemocenských dávek.

Náhrady za uvolnění zaměstnance

Náhradu mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež aktuálně upravuje strohé ustanovení § 203 a 203a zákoníku práce. Zaměstnavatel má tak nadále mít nárok na náhradu mzdy či platu ze státního rozpočtu. Novelou § 123 má však dojít ke snížení byrokracie pro zaměstnavatele i OSSZ během realizace úhrady.

Současně novel umožní ohradu dlužných pohledávek zaměstnavatele stran sociálního pojistného právě z této úhrady. Změna vejde v platnost 1. ledna 2024 a mění také peněžitou pomoc v mateřství, tedy krátkodobé i dlouhodobé ošetřovné. Jde o úpravy nemocenského pojištění dopadající i na zaměstnavatele, hlavně stran překážek v práci.

Pomoc v mateřství, předchozí nemoc

První je zjednodušení situace pojištěnek, které po konci zaměstnání pobírají nemocenské dávky kvůli rizikovému těhotenství, případně z jiného důvodu. Jestli žena otěhotní a během pracovní neschopnosti uplyne ochranná doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nárok na ni už ze zákona nemá. V zájmu odstranění tvrdosti je však mnohdy přesto poskytnuta.

S lednem 2024 nastává změna. V případě zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění a splnění podmínek na vznik nároku (270 dní nemocenského pojištění v posledních 2 letech před nástupem), bude mít nárok na pomoc v mateřství. Podmínkou je nárok na dávku pojištění po konci práce a jeho trvání do dne nástupu na nemocenskou dávku.

Foto: Shutterstock

Ošetřovné pro druhého z rodičů

Momentálně nemá zaměstnanec nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o něj, pokud má jiná fyzická osoba pečující o stejné dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo nárok na rodičovský příspěvek. Má to zamezit tomu, aby nebylo ošetřovné poskytnuto tehdy, pokud je o dítě náležitě pečováno osobou s příspěvkem.

Je tu ovšem předpoklad, že jeden z rodičů nepracuje a jen pečuje o dítě, což je již překonání. Řada rodičů totiž rodičovský příspěvek pobírá a současně pracuje. V tom případě není důvod považovat pobírání příspěvku za překážku nároku na ošetřovné druhého rodiče. Týká se to však jen situace, kdy mají oba rodiče pracovněprávní vztah nemocensky pojištěn.

Ošetřovné, překryv a návaznost

Přichází princip návaznosti ošetřovného, stejně jako u nemocenské. Při dvou bezprostředně navazujících potřebách se bude situace od příštího roku brát jako jeden sociální případ. Jen však tehdy, půjde-li o ošetření stejného druhu dítěte do 10 let věku. Půjde-li o různé typologie, půjde také o dvě nenavazující samostatné události.

Stejně budou fungovat i dvě překrývající se potřeby ošetření. Buď to bude jedna, nebo dvě sociální události. Platí však, že při překrývajícím se nároku na ošetřovné, je ošetřovné poskytnuto jen u jednoho důvodu. Přednost má to, kde nárok vznikl jako první.

Dlouhodobé a opětovné ošetřovné

Ani tady nebudou věci jako dřív a jde o pozitivní krok. Pojištěnci nemají momentálně nárok na další dlouhodobé ošetřovné v době 12 měsíců od posledního nároku. A to v případě péče jak o stejnou, tak i jinou ošetřovanou osobu.

Nastoupí třeba na dlouhodobé ošetřovné kvůli péči o syna trvající 14 dní. Za 5 měsíců musí stejně pečovat o matku, nárok na ošetřovné však už nemá. Omezení bude nově platit jen u péče o stejnou osobu.

Pokračování karantény

Při nařízení další karantény v kalendářním dni po ukončení předchozí nařízené karantény je nově nová karanténa brána jako pokračování předchozí. Platí i tehdy, pokud nová trvá déle. Původní stav zákona tuto situaci přesně neřešil a během pandemie Covidu-19 jich bylo opravdu hodně.

Zrušení dohod o jiných lhůtách

Je zrušen institut dohod uzavíraných mezi zaměstnavatelem a okresní správnou sociálního zabezpečení, kdy bylo možné dohodnout jiné lhůty pro oznamovací povinnosti. Dle ČSSZ to již není potřeba, hlavně díky elektronické komunikaci. Dohody uzavřené podle § 94 odstavce 3 jsou platné ještě po dobu 3 měsíce od účinnosti tohoto zákona.

Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, ČSSZ, Kurzy

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x