25/04/2024

Itálie nedávno přijala kontroverzní rozhodnutí zakázat výrobu a prodej umělého masa na svém území. Tato nová politika vyvolala rozruch mezi zastánci a odpůrci tohoto inovativního potravinářského trendu. Zatímco někteří vítají rozhodnutí jako ochranu kvality a autentičnosti tradiční italské kuchyně, jiní ho považují za překážku ve vývoji udržitelných a šetrných výživových alternativ.

Syntetické maso

Umělé maso, také známé jako syntetické nebo kultivované maso, je produktem biotechnologických procesů, které umožňují růst masa mimo tělo živého zvířete. To je dosaženo in vitro kultivací buněk, které se množí a diferencují do svalové tkáně.

Italská vláda však rozhodla, že umělé maso nepředstavuje přijatelnou alternativu ke konzumaci masa a zakázala jeho výrobu a prodej. Argumentuje tím, že jde o nedostatečně testovanou technologii s neznámými dlouhodobými dopady na lidské zdraví. Někteří italští politici a ochránci zvířat také tvrdí, že konzumace umělého masa by mohla poškodit tradiční zemědělský sektor a ohrozit pracovní místa a ekonomickou stabilitu země.

Odlišné názory

Argumenty proti umělému masu jsou různorodé. Jedním z hlavních důvodů, který vedl italskou vládu k zakázání, je obava o zdraví spotřebitelů. Existuje teorie, že umělé maso, vytvořené ze syntetických a geneticky modifikovaných surovin, by mohlo mít negativní dopad na lidské zdraví. Někteří vědci argumentují, že dlouhodobé účinky konzumace umělého masa nejsou dostatečně prozkoumány a že by se mělo provést více výzkumů, než by se mohlo takovéto maso legalizovat.

Další otázkou je udržitelnost. Zastánci přírodních potravin tvrdí, že umělé maso je výsledkem velmi energeticky náročného procesu výroby a jeho vliv na životní prostředí je vysoký. Navíc konzumace méně masa a zaměření se na rostlinnou stravu je ekologicky přínosnější a mělo by být preferováno.

Naopak příznivci umělého masa hlásí, že se jedná o inovativní řešení potravinové krize, se kterou se současný svět potýká. Roste počet obyvatel planety a poptávka po masu stoupá, což má negativní dopady na životní prostředí a zvířata. Umělé maso by mohlo nabídnout udržitelnou alternativu, která by mohla snížit potřebu chovu zvířat pro maso a minimalizovat škodlivý dopad na životní prostředí.

Zdroj: Twitter

Skončí syntetické maso ještě dřív, než se dostane na trh?

Kromě Itálie existují i další země, které zkoumají a regulují používání umělého masa. Je zřejmé, že tato technologie stále vyvolává rozpory a vyžaduje další výzkum a diskusi, aby bylo možné vyhodnotit její dlouhodobé dopady.

Foto: Shutterstock, zdroj: BBC, TheGuardian