23/06/2024

Finanční správa již neposílá údaje pro platbu daně z nemovitostí bezplatnou daňovou složenkou. Poplatníkům každoroční daně, která se na rozdíl od jiných daní platí předem, poštovní poukázka A přijde, ale bude zpoplatněna podle ceníku České pošty.

Zasílání údajů na e-mail

O zasílání údajů o platbě na e-mail mohou daňoví poplatníci požádat pomocí formuláře Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Registrovat e-mail měli možnost do 15. března. V případě pozdější registraci, začnou údaje o platbě chodit až od nového zdaňovacího období. V e-mailu je vždy v příloze uvedená výše daně, případně údaje o nedoplatcích či přeplatcích. Výhodou je pak také QR kód, pomocí kterého lze zaplatit.

Využívání služby SIPO

Další možností je pak služba SIPO, kterou provozuje Česká pošta. SIPO mimo jiné slouží i k úhradě nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd. Velkou výhodou je možnost sdružit všechny platby do jedné. Poplatník pak dostává přehled plateb, kde má vše pod kontrolou a vidí vše podrobně rozepsané. Zájemcům o tuto službu stačí požádat o osobní spojovací číslo, na kterékoli provozovně. Poté musí zájemce vyplnit formulář Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení je však potřeba doručit do 31. ledna.

Foto: Shutterstock

Další možnosti pro splátce daní

Zaplatit se pak také může přes MOJE DANĚ či datovou schránku. V Online finančním úřadu nalezne poplatník informace na stránce nastavení a informace o subjektu daň z nemovitých věcí, kde uživatel může zjistit, jakým způsobem mu jsou zasílány informace pro placení daně z nemovitých věcí na příslušná zdaňovací období, popř. z jakého spojovacího čísla je hrazena daň prostřednictvím SIPO.

Foto: Shutterstock, zdroj: ouc.financnisprava, Businessinfo