27/05/2024

Stárnutí je přirozený proces, který s sebou bohužel nese i snížení smyslů, reakcí a schopností, které jsou klíčové pro bezpečné řízení. Jak rychle se tyto schopnosti snižují, závisí na mnoha faktorech, jako je životospráva, zdravotní stav a genetické předpoklady. Nicméně většina vědeckých studií ukazuje, že u mnoha lidí mohou první známky snížení schopnosti vnímání přijít po dosažení 60 let věku.

Snížení reakcí

Změny spojené se stářím mohou být pro bezpečnou jízdu zásadní, zvyšují riziko dopravních nehod. Proto je důležité, aby každý senior sám posoudil své schopnosti a zvážil, zda je bezpečné sednout za volant. Také je zodpovědností lékařů, aby pečlivě prověřili schopnosti každého řidiče, zejména u starší populace. Snažme se tedy společně zvýšit bezpečnost na silnicích a chránit sami sebe i ostatní účastníky provozu.

Riziko za volantem

Jedním z nejzásadnějších rizik spojené se stářím v souvislosti s řízením, je pokles schopnosti vnímání, snížení periferního vidění, snížení reakční doby a motorických dovedností. Senioři nedokáží odhadnout rychlost a vzdálenost blížícího se druhého vozidla a včas zareagovat. Proto je důležité, aby si senioři byli vědomi svých schopností a zodpovědně posoudili, zda jsou schopni řídit bezpečně.                                                                    

Pravidelné lékařské prohlídky

Pro řidiče jsou povinné pravidelné zdravotní prohlídky. Do věku 60 let je to jednou za 10let, od 60 do 70 let to je jednou za 5 let a od 70 let to je jednou za dva roky.

Pro řidiče nad 65 let jsou navíc povinné pravidelné psychologické testy pro ověření schopností a dovedností potřebných pro řízení motorového vozidla, tyto testy musí podstoupit nejpozději v 75 letech a následně každý dva roky je opakovat.

Foto: Shutterstock

Sankce

Pakliže senior nedodržuje pravidelné zdravotní a psychologické prohlídky pro řidiče, může mu být odebrán řidičský průkaz, udělen zákaz řízení vozidla či udělena pokuta. V případě, že senior bez zdravotní prohlídky spáchá dopravní nehodu, může být takováto absence a nesplnění povinnosti brána jako přitěžující okolnost – záleží však na okolnostech dopravní nehody.

Kdo je větší riziko?

Zajímavou otázkou je, zda jsou senioři větším rizikem na silnicích než začínající řidiči. V České republice mají začínající řidiči sice na svědomí více dopravních nehod než senioři, ale počet smrtelných nehod je u této skupiny mnohem vyšší. Je třeba zohlednit, že začínající řidiči jsou mnohonásobně početnější skupinou aktivních řidičů než senioři.

Závěrem dodáváme, že každý řidič, bez ohledu na věk, by měl brát svou účast na silnici zodpovědně a vážně s ohledem na bezpečnost pro sebe a ostatní účastníky provozu.

Foto: Shutterstock, zdroj: BESIP, MDCR, iRozhlas