23/07/2024

V poslední době roste obliba práce na zkrácený úvazek, a to z několika důvodů. Ať už jde o péči o děti, přivýdělek k podnikání nebo zdravotní důvody, je důležité vědět, že tento typ zaměstnání ovlivní výpočet vašeho důchodu.

Sociální pojištění a zkrácený úvazek

Pro účely důchodu je rozhodující, zda je z vašeho zaměstnání odváděno sociální pojištění. Z práce na zkrácený úvazek se sociální pojištění odvádí vždy, tato doba započítává do doby pojištění, která ovlivňuje důchodové nároky. Pro přiznání starobního důchodu je třeba získat alespoň 35 let pojištění, pro předčasný důchod od října letošního roku dokonce 40 let.

Doba pojištění a její význam

Odpracovaný rok na zkrácený úvazek se započítává stejně jako rok na plný úvazek. Pokud máte dva zkrácené úvazky, nedochází k žádnému zvýhodnění – rok práce na dva zkrácené úvazky se počítá jako jeden rok. Ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si přivýdělkem na zkrácený úvazek nezvyšují dobu pojištění.

Praktický příklad

Paní Jana pracovala po celý rok 2023 pro dva různé zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Pro důchodové účely se jí započítává doba pojištění v rozsahu 365 dní, stejně jako zaměstnancům pracujícím celý rok na plný úvazek.

Minimální mzda a důchodové nároky

V roce 2023 činila minimální měsíční mzda pro práci na plný úvazek 17 300 Kč, v roce 2024 to je 18 900 Kč. Zaměstnanci na zkrácený úvazek mohou mít nižší hrubou měsíční mzdu než je tato minimální mzda. Pro důchodové účely se jim za daný rok započítává skutečná hrubá mzda, což může mít negativní vliv na výpočet budoucího důchodu.

Foto: Shutterstock

Dopad nízké mzdy na důchod

Pan Pavel pracoval po celý rok 2023 na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč. Přestože jeho příjmy byly nízké, je na tom ohledně výpočtu budoucího důchodu lépe než jeho kamarád Pavel, který byl celý rok 2023 OSVČ a platil minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální vyměřovací základ OSVČ za rok 2023 odpovídá hrubé měsíční mzdě 10 081 Kč.

Kombinace příjmů z více činností

Občané s více příjmy ze zaměstnání či podnikání nezískávají vyšší dobu pojištění, ale všechny tyto příjmy vstupují do výpočtu osobního vyměřovacího základu, ze kterého se následně důchod vypočítává.

Příklad kombinace příjmů

Podnikatelka Hana vykonávala po celý rok 2023 hlavní samostatnou výdělečnou činnost s hrubým ziskem 700 000 Kč a zároveň si přivydělávala na zkrácený úvazek, kde roční hrubá mzda činila 184 300 Kč. Její roční vyměřovací základ pro budoucí výpočet důchodu je 534 300 Kč, což je součet vyměřovacího základu z podnikání (350 000 Kč) a ze zaměstnání (184 300 Kč).

Připravte se na důchod včas

Z výše uvedených příkladů je patrné, že práce na zkrácený úvazek může mít významný vliv na váš budoucí důchod. Je důležité být informován a přizpůsobit své pracovní a finanční plány tak, aby byl váš důchod co nejvýhodnější.

Foto: Shutterstock, zdroj: Finance

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *