25/04/2024

Novela zákoníku práce, kterou 26.dubna 2023 schválila vláda přináší několik novinek. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku, zaměstnanci na home office budou moci požadovat náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu, lidé na dohodu budou mít větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Novelou se provádí transpozice evropské legislativy a tato novela je jednou z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníků práce za poslední roky. Reflektuje evropskou legislativu a snaží se regulovat práci na dálku a digitalizovat pracovněprávní dokumenty.

Práce z domova pro pečující osoby

Jednou z významných změn přináší v pravidlech při práci z domova. Předchozí znění zákoníku práce neupravovalo práci z domova. I v této novele bylo několikrát dané téma upravováno a komentováno. Hlavním cílem bylo pomoci převážně rodičům menších dětí tak, aby se práce dala skloubit s rodinným životem. Zaměstnanci budou mít možnost požádat o výkon práce z domova. Zaměstnavatel bude muset vyhovět pouze v případě, že by o výkon z domova žádal pracovník pečující o dítě mladších devíti let nebo pečující o osobu závislou na pomoci druhé osoby, či těhotná žena. V ostatních případech to je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda výkon z domova umožní.

Práce z domova a její forma

Práce z domova bude muset být písemná, může být součástí pracovní smlouvy nebo dohody. Novela upravuje i náklady, které při práci z domova vzniknou a to dvěma způsoby, buď paušální částkou nebo uhrazením skutečně vynaložených nákladů.

Práce na dohodu

Dále se novela výrazně věnuje výkonu práce na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Tyto formy budou nyní striktnější a budou mít obdobné výhody jako klasický pracovní poměr. Tedy opadá jejich hlavní výhoda v jejich využití a to ta, že byly více flexibilnější a benevolentnější. Na druhou stranu dohodáři budou mít nově nárok na dovolenou, na náhradu za překážky v práci a na příplatky za práci o víkendu, svátcích či za práci ve ztíženém prostředí.

Dovolená pro dohodáře

Pracovní doba je stanovena na 20hodin týdně, pakliže bude mít dohodář odpracováno alespoň 4týdny a minimálně čtyřnásobek fiktivní týdenní pracovní doby, bude mít nárok na dovolenou. Dále pak zaměstnavatel bude muset dopředu předeslat pracovní dobu a to minimálně 3dny předem, aby se tak zajistila předvídatelnost práce. Pakliže by se zaměstnavatel s dohodářem domluvili jinak, muselo by to být upraveno individuálně.

Foto: Shutterstock

Písemná forma dohod

Změní se i písemná formulace – v pracovních smlouvách a dohodách, bude muset být jasně uvedeno například podmínky dovolené, doba trvání zkušební doby, týdenní pracovní doba a její rozvržení, a další. Veškeré informace budou muset být písemně uvedené ve smlouvě, není možné na ně pouze odkazovat příslušným §.

Digitalizace

Novela přichází i s digitalizací při uzavírání a doručování pracovněprávních dokumentů. Nově bude možné pracovněprávní smlouvy uzavírat elektronicky a vznikne tak i pro zaměstnance možnost odstoupit od uzavřené smlouvy.

Foto: Shutterstock, zdroj: Pohoda, Advokatnikdenik