13/04/2024

Přechod na bezemisní zdroje energie je na jednu stranu nevyhnutelný, na druhou stranu značně nesnadný. Prakticky nikdo již netvrdí, že to není třeba. To ale neznamená, že se nejedná o proces, který bude velmi složitý a náročný. Ukazují to mimo jiné i data z Německa, kde se zadrhnul přechod z plynových kotlů na tepelná čerpadla. V čem je problém?

Podpora přechodu na tepelná čerpadla

V Německu, stejně jako v mnoha dalších zemích, spustila vláda dotační program, který má majitele domů motivovat ke koupi tepelného čerpadla. Jedná se o první ze série kroků, která má příští rok pokračovat zákonnou podmínkou určující, že každý nový topný systém bude muset být poháněn obnovitelnou energií alespoň z 65 %. V současné době to ale s prodejem tepelných čerpadel není v Německu nikterak zázračné.

Foto: Shutterstock

Němci nemají zájem?

Z toho, že se v roce 2022 prodalo v Německu 236 000 tepelných čerpadel, zatímco plynových kotlů bylo dodáno na 600 000 by se dalo usuzovat na to, že jsou Němcům bohulibé úmysly vlády ukradené. Takhle snadné to ale není. Každopádně z této situace plyne ponaučení nejen pro Evropu, ale i pro okolní svět.

Důvody, proč Němci stále kupují plynové kotle jsou spojeny především s objektivními příčinami, nelze v tom hledat jakékoliv odmítání politiky směřující k naplnění „zelených“ cílů. Problém je v tom, že i přes dotaci je pořizovací cena tepelného čerpadla v porovnání s plynovým kotlem vysoká.

Především je ale třeba hledat příčinu malého zájmu ve faktu, že pro mnoho starších rodinných nebo bytových domů není instalace tepelného čerpadla technicky možné (alespoň ne bez dalších enormních investic). Mnoha lidem tak ani nic jiného než pořízení plynového kotle nezbývá.

Je proto zřejmé, že celý přechod k bezemisním zdrojům bude složitější a komplexnější, než jak si mnozí představovali a bude třeba udělat více, než jen nastavit procentuální slevu v podobě dotačního programu.

Foto: Shutterstock, zdroj: TheNewYorkTimes, DW, CleanEnergyWire