16/07/2024

Za dlouhá léta se igelitové pytlíky staly symbolem spotřebitelského plýtvání a negativního dopadu na životní prostředí a obrovským problémem pro planetu. Celosvětově se objevují signály a snahy směřující k omezení používání jednorázových plastů, zejména igelitových tašek. Vlády a organizace se zaměřují na podporu udržitelných materiálů a alternativních možností pro obalový průmysl.

Recyklovatelné materiály

Jednou z nejvýznamnějších změn je rostoucí popularita recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů, které by mohly nahradit igelitové pytlíky. Na trhu se objevuje stále více obnovitelných materiálů, jako je kukuřičný škrob, rostlinné vlákno, papír a bioplasty. Tyto materiály mají menší dopad na životní prostředí, protože se rozkládají rychleji nebo jsou recyklovatelné.

V některých zemích už byly zavedeny opatření na omezení používání igelitových pytlíků. Například některé země zavedly zákazy vydávání igelitových tašek v obchodech a povinnost nabízet spotřebitelům alternativní možnosti, jako jsou papírové nebo textilní tašky. Tato opatření mají za cíl změnit náš postoj k plastovým taškám a přimět nás k větší odpovědnosti. V ČR nejsou obchodníci tak striktní, ale s nabídkou látkových tašek se již setkáváme např. v drogerii DM či potravinových řetězcích.

Jednorázové obaly

Změna materiálů se netýká pouze igelitových pytlíků, ale také dalších jednorázových plastů, které jsou běžně používány v obalovém průmyslu. Kromě tašek se hledají ekologičtější alternativy i pro obaly potravin, obalový materiál pro kosmetiku a další produkty. Vědecký výzkum se zaměřuje na vývoj nových materiálů, které by byly založeny na obnovitelných zdrojích a měly by minimální negativní dopad na životní prostředí.

Je důležité, aby výrobci a spotřebitelé společně pracovali na nalezení a podpoře ekologičtějších alternativ pro obaly od sušenek, pečiva a dalších potravin. Kombinace různých materiálů a snaha o minimalizaci plastového odpadu mohou vést k udržitelnějšímu budoucímu řešení.

Foto: Shutterstock

Bezobalový koncept

Bezobalový prodej je koncept, který se zaměřuje na minimalizaci používání jednorázových obalů a snižování množství odpadu v obchodech. V těchto obchodech jsou potraviny a další produkty nabízeny ve volné formě, bez tradičních obalů, které by byly zbytečně použity a vyhazovány po jednorázovém použití.

Výhody bezobalového prodeje jsou mnoho. Zaprvé, minimalizuje se množství odpadu v podobě jednorázových obalů, což přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje zátěž na skládky a odpadová centra. Zadruhé, zákazníci mají možnost nakupovat přesně tolik, kolik potřebují, což snižuje plýtvání potravinami a finanční náklady.

Foto: Shutterstock, zdroj: BBC, 9NEWS