24/06/2024

Vzhledem k míře inflaci, energetické krizi a celkovému zdražování, je čím dál častější požadavek ze strany zaměstnanců na své zaměstnavatele o navýšení mzdy. Většina ale neočekává vyhovění a tak svůj požadavek ani s vedením neprojedná. Mzda by měla brát ohled na inflaci a být motivací. Některé firmy mají každoroční hodnocení výkonu nebo hodnocení dosahování stanovených cílů, který je spojeno se zvýšením mzdy.

Štěstí přeje připraveným

Pokud nejste spokojení se svou mzdou, je dobré si sjednat schůzku se svým nadřízeným a být připraven vyjednávat. Někdy to nemusí být ani nepříjemné jednání a zaměstnanec se může setkat s pochopením a zvednutí mzdy bez konfrontace. Na druhou stranu je nutno poznamenat, že i zaměstnanec by měl brát ohledy na danou firmu a zvážit načasování zvýšení mzdy, například pokud se firmě nedaří.

Vhodné argumenty

Před samotným jednáním je důležité, abyste si připravili argumenty, proč by vám měla být mzda navýšena. Důvodem může být vysoká inflace, ale také vaše výkonnost, zkušenost, zodpovědnost. Buďte připraveni diskutovat, můžete být dotazováni na vaše cíle, vize do budoucna, vaši výkonnost. Zhodnoťte si pro sebe a poté pro svého nadřízeného svou práci a svůj přínos firmě, a představte své plány pro rozvoj firmy. Promyslete si, zda byste přijali i jiné benefity, než zmíněné navýšení mzdy, například časová flexibilita, proplacení kurzu a jiné.

Foto: Shutterstock

Mít reálné požadavky

Mějte představu, co je ve vašem oboru a pozici reálná mzda, nutno přihlédnout i k místu výkonu práce. Mějte připravená konkrétní čísla. Mít přehled o průměrné mzdě ve vašem oboru vám pomůže udělat si představu o tom, o kolik byste si mohli říct. Zvýšení mzdy nemusí být otázkou jednoho sezení, proto buďte trpělivý. Nadřízený bude možná potřebovat čas na zvážení vaší žádosti. V případě odmítnutí navýšení mzdy si zjistěte, co můžete do budoucna udělat proto, aby vám bylo vyhověno.

Pokud se dohodnete na vyšší mzdě, ujistěte se, že nové platební podmínky budou potvrzeny v písemné dohodě. Jednání o zvýšení mzdy může být obtížným úkolem, ale pakliže to neuděláte sami, málo který zaměstnavatel vám zvýší mzdu sám od sebe.

Foto: Shutterstock, zdroj: Prace, themuse