23/04/2024

Daňové přiznání již dávno není pouze záležitostí podnikatelů. Rozsah povinnosti podání se mění podle mnoha faktorů, ať už jde o výši příjmů, typ získaných příjmů či provozování různých aktivit. Zde se podíváme na to, kdo všechno musí podat daňové přiznání a proč.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Podle nových pravidel platných pro rok 2023 musí daňové přiznání podat v zásadě každý, kdo měl hrubé příjmy vyšší než padesát tisíc korun. Tento limit byl výrazně zvýšen z předchozích 15 tisíc korun. Je důležité si uvědomit, že hrubý příjem je před odečtením výdajů, což je známo jako dílčí základ daně.

Nepočítají se do limitu příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozené nebo jsou z nich daněny srážkou. Stejně tak se nepřiznávají příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou 30 tisíc korun za rok před odečtením výdajů.

Podnikatelé, kteří se dobrovolně přihlásili do systému paušální daně, nemusí obvykle podávat přiznání ani při vyšších příjmech, s výjimkou určitých situací.

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání?

Zaměstnanci, kteří měli v roce 2023 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele a nepřesáhli 20 000 korun za rok, nemusí podávat daňové přiznání. Stejně tak klid mají ti, kdo pracovali u více zaměstnavatelů, ale postupně, ne současně.

Avšak zaměstnanec musí podat daňové přiznání v několika situacích, včetně pracování u více zaměstnavatelů současně, mění-li se průběžně nebo postupně, má-li vedle platu i další zdanitelné příjmy přesahující 20 000 korun za rok, pracoval-li pro zaměstnavatele v cizině, má-li dluh na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus, či porušil podmínky daňového zvýhodnění u různých smluv.

Kdy se vyplatí podat daňové přiznání?

Podání daňového přiznání se vyplatí i v případech, když jste byli zaměstnáni jen část roku nebo pokud jste nepotřebovali využít celou základní daňovou slevu na poplatníka. V těchto případech máte nárok na “vratku” daně od finančního úřadu.

Co je od daně osvobozené?

Existuje řada příjmů, které nejsou předmětem daně. Mezi ně patří například úvěry a zápůjčky, příjmy z restitucí, dědictví, výhry z loterie a tomboly, nebo příjmy sociálního charakteru. Tyto příjmy nemusíte oznamovat ani zahrnovat do daňového přiznání.

Závěr

Daňové přiznání není jen rutinní povinností, ale komplexním procesem, který závisí na mnoha faktorech. Správné pochopení povinností a možností vám může ušetřit čas i peníze. Buďte proto informovaní a pečlivě sledujte aktuální pravidla daní. Nezapomeňte, že ne všechny příjmy jsou předmětem daně – existuje řada příjmů, které nejsou zdaněny, a další, které jsou zdaněny srážkovou daní.

Podání daňového přiznání je povinné v několika situacích, ať už jde o výši příjmů, typ získaných příjmů nebo specifické životní situace. Ujistěte se, že jste v souladu s platnými zákony a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc od daňového poradce či finančního experta.

Foto: Shutterstock, zdroje: Finanční správa, Průvodce podnikáním

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *