22/05/2024

Ceny energií byly v loňském roce jedním z nejdiskutovanějších témat rozhovorů mezi lidmi i jednání politiků. V tuto chvíli již můžeme s klidným svědomím říct, že nejčernější scénáře se naštěstí nevyplní. Je tak na místě čekat postupné zlevňování. Je však rozdíl mezi cenami na burzách a cenami, které platíme jakožto koncoví spotřebitelé. Kdy se tedy budeme ze zlevňování energií radovat i my? A co můžeme očekávat v nejbližší době?

Elektřina, ropa i plyn: pokles cen

Ceny energií rostou již od druhé poloviny roku 2021 s tím, že zásadní impulz dodala tomuto navyšování ruská agrese vůči sousední Ukrajině. Politici pak v průběhu roku 2022 reagovali na národní i evropské úrovni zastropováním cen. To se ne vždy povedlo provést dobře (Maďarsko se svým stropem na ceny pohonných hmot budiž příkladem), obecně ale tyto akce přispěly k prvotnímu uklidnění situace.

Schopnost Evropské unie relativně rychle a bezproblémově nahradit dodávky plynu i ropy z Ruska potom napomohla další stabilizaci situace na trhu. Výsledkem je, že v současné době klesly ceny elektřiny, plynu i ropy nejen pod úroveň zastropování, ale dokonce i pod ceny platné před ruským útokem.

Ropa se dnes obchoduje za ceny, které jsou v porovnání s těmi předválečnými nižší asi o 15 %, plyn dokonce o 45 %. V případě elektřiny jsou ceny nižší o 6 %. To zní samozřejmě pěkně, pro běžného spotřebitele jde ale o poněkud abstraktní informaci, pokud on stále platí stejný a vysoký tarif.

Foto: Shutterstock

Jaký bude další vývoj z hlediska koncového spotřebitele?

V první řadě je třeba si ujasnit, jak je to se vztahem burzovních cen a cen koncových. Dodavatelé, od kterých nakupujeme energie do domácností, nakupují na burze skrze dlouhodobé kontrakty. Znamená to, že nyní nám domů dodávají stále energie nakoupené za loňské ceny. Koncový spotřebitel se proto dočká výrazného zlevnění teprve v době, kdy dodavatelé začnou posílat energie nakoupené nyní.

Plyne z toho jediné, ceny pro domácnosti mají za těmi burzovními zpoždění několika měsíců až jednoho roku, trend a výhled do budoucna jsou ale optimistické. Z toho lze potom odvodit několik dalších důležitých věcí a pravidel: nepokoušejte se nyní fixovat ceny, půjdou totiž dolů.

Stejně tak, pokud uvažujete o investicích do technologií pro úsporu výdajů za energie jako j fotovoltaika, nesrovnávejte potenciální úsporu se současnými cenami nebo dokonce s cenami z loňského léta. A pokud na vás bude tento trik zkoušet jejich prodejce, odkažte jej do příslušných mezí.

Foto: Shutterstock, zdroj: Penize, Which, ec.europa