Ani u koloběžky nezapomeňte na povinnou výbavu

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Koloběžky se v posledních letech stávají čím dál tím oblíbenějším dopravním prostředkem zejména na území velkých měst, kde nahrazují hromadnou dopravu a osobní automobily. Spojují v sobě příjemné s užitečným. Jízdou na nich děláte něco pro svoje zdraví, pomáháte chránit životní prostředí a dokonce ušetříte peníze za jízdenky nebo pohonné hmoty. Nesmíte ovšem zapomínat na povinnou výbavu a pravidla silničního provozu.

Povinná výbava koloběžek připravených na cestu

Povinnou výbavou koloběžek se důkladně zabývá Vyhláška o schvalování technické způsobilosti č. 341/2014 Sb. a Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., z nichž jasně vyplývá, že způsobilý stroj musí být:

  • plně funkční po technické stránce a bez závad
  • vybaven dvěma funkčními, na sobě nezávislými brzdami
  • vybaven bílou přední odrazkou umístěnou v prostoru pod řídítky
  • vybaven červenou odrazkou v zadní části
  • vybaven minimálně jednou boční odrazkou na paprscích obou kol
  • zbaven ostrých hran na koncích řídítek a ovládacích páček

Samozřejmě platí, že jakýkoli další ochranný prvek je určitě ku prospěchu věci, nicméně není zákonem upraven jako nezbytně nutný.

Koloběžka je z pohledu zákona jako kolo

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Koloběžky zákon řadí do stejné skupiny jako jízdní kola, takže i pro ně platí, že na chodnících nemají co dělat. Výjimku představují pouze uživatelé do deseti let a ti, kteří stroj vedou nebo tlačí. Dále asi nemusíme připomínat, že před dovršením plnoletosti není na koloběžce povolena jízda bez ochranné přilby. Ani poté vám však sejmutí bezpečnostních pomůcek příliš nedoporučujeme. Proč se zbytečně vystavovat riziku, že?

David Břach

Sportovní nadšenec a milovník psaného slova.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.